Journalistförbundet och Medieföretagen är överens om ett nytt kollektivavtal för bemanningsföretag. Journalister som jobbar på permanenta placeringar som är uthyrda koncerninternt ska omfattas av samma villkor som de direktanställda journalisterna.

Denna överenskommelse gäller bolagen Schibsted Media AB, Bonnierägda Marieberg Media AB och Mittmedia Kompetens AB, och bedöms omfatta cirka hundra uthyrda journalister.

– Detta är ett viktigt genombrott, och ett första steg mot att stoppa det felaktiga användandet av bemanningsavtalet. På det här viset minskar orättvisorna för många av de som idag arbetar med permanenta arbetsuppgifter. Vi har fortfarande uppfattningen att en hel del orättvisor kvarstår, och förutsättningarna att fortsätta det arbetet i kommande avtalsrörelse är nu betydligt bättre, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet, i ett pressmeddelande.

För alla uthyrda journalister innebär avtalet en lönehöjning på 2,2 procent under en avtalsperiod på 12 månader, från 1 april 2016 till och med 31 mars 2017. Lägstalönerna höjs för journalister med akademisk examen till 24 641 kronor och för övriga till 22 405 kronor.