Region Gävleborg har precis fått i ordning sin sommarbemanning inom ambulanssjukvården. I dagarna kommer två bemanningsbolag till undsättning, trots detta ställs minst sex ambulanser i länet under semesterperioden.

Andreas Holmlund, ordförande Ambulansförbundet Alarm, är mycket kritisk.

– Människor kommer att dö på grund av det här. Det är oerhört allvarligt, säger han med en djup suck.

Krisen är en följd av att ett 30-tal ambulanssjuksköterskor har sagt upp sig efter bråk om arbetstid. Totalt behövs 180 anställda för full bemanning.

Nu visar också statistik att det är mer undantag än regel att regionen når sina egna beredskapsmål, det vill säga hur lång tid det tar för ambulanspersonal att nå patienterna.

Ett exempel på detta var strax före midsommar då det tog 30 minuter för en ledig ambulans i Söderhamn att nå fram till en trafikolycka.

– Det finns flera skrämmande exempel från Gävleborg. Personalen är så stressad, arbetssituationen är inte godtagbar. Dessutom kommer det in bemanningsbolag och opererar utan kollektivavtal, vilket visar att Gävleborg inte är aktuella som kollektivavtalspart, säger Andreas Holmlund.

Ambulansförbundet anser att situationen är så pass allvarlig att det kräver statlig tvångsförvaltning. Fackförbundet har anmält Region Gävleborg till Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt Inspektionen för vård och omsorg, IVO, med målet att ogiltigförklara nedskärningarna.

Men Simon Nilsson, ansvarig för ambulanssjukvården i Gävleborg, menar att läget är under kontroll.

– Vi har ett gynnsamt rekryteringsläge. Vi har hittills tillsatt ett femtontal tjänster och vi ser inga bekymmer med att hitta ersättare inom det närmsta halvåret till de som har slutat, säger han som svar på kritiken.

– Avseende anmälningarna är det tråkigt att man frångår våra ordinarie samarbetsforum. Konsekvensen blir att ledningen får ägna mycket tid åt pappersexercis istället för att vara i verksamheten. Jag har också svårt att se att IVO och MSB skulle ha några synpunkter på detta, vår beredskap är fortsatt synnerligen hög sett ur ett nationellt perspektiv.