Foto: Leif R Jansson/TT

Kökspersonal i den privata sektorn får löneökningar på i genomsnitt 506 kronor i månaden. Kommunal och besöksnäringens arbetsgivare Visita har redan nu slutit ett avtal trots att det gamla löper ut först i augusti.

Avtalet för kockar, kokerskor och ekonomibiträden börjar gälla den 1 september och är ettårigt. Det håller sig inom årets norm för löneökningarna på 2,2 procent.

Höjningen med 506 kronor är något lägre än vad Kommunal fått i sitt största avtal, som gäller kommuner och landsting. Där landade löneökningen på 520 kronor. Skillnaden beror på det lägre löneläget i besöksnäringen.

– Märket på 2,2 procent har genomsyrat avtalsuppgörelsen, säger Chamilla Bohman, Kommunal.

Även ungdomslöner och lägstlöner höjs med 506 kronor. Det kan ses som en mindre låglönesatsning eftersom dessa löner ökar mer i procent än andra. För ungdomarna ökar lönerna med 3,2 – 4,1 procent. Den som fyllt 19 år är garanterade 16 085 kronor.

Lägstlönen för yrkesarbetare är 20 261 kronor (+ 2,6 proc.) i det nya avtalet och för kvalificerad yrkesarbeterare 21 188 kronor (+2,4 proc.).

Kommunal har också träffat avtal på 2,2 procent för drygt 1000  medlemmar i hästbranschen, uppger Kommunalarbetaren. Avtalet med Almega gäller banarbetare vid travbanor, hästskötare och övrig personal hos travtränare och ridhusföretag. Det löper från 1 juni i 13 månader.

Lönerna höjs i genomsnitt med 504 kronor hos travtränare, 518 kronor vid ridskolor och 531 kronor vid travbanor.

På samtliga områden finns tarifflöner, men för banarbetare finns ett val mellan tariff eller en konstruktion med lägstlön i botten och individuell lönesättning.