STOCKHOLM 20131025 HushÂllsarbete. En hink med regˆringsmedel, trasor och en fˆnsterskrapa. Foto: Fredrik Sandberg / TT / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kommunal och Almega har slutit ett nytt, ettårigt avtal för dem som städar hemma hos privatpersoner. Det ger löneökningar på i genomsnitt 466 kronor i månaden.

Avtalet mellan Kommunal och Almega Tjänsteförbunden gäller enbart hemstädning, som ofta kallas rut-städning eftersom branschen helt och hållet bygger på rut-avdraget. Det ger löneökningar på 2,2 procent, eller i genomsnitt 466 kronor i månaden för en heltidsanställd.

– Av löneökningen är häften en individgaranti, medan hälften får fördelas i lokala förhandlingar, säger Lars Fischer, ombudsman vid Kommunal. Varje heltidsanställd får alltså minst 233 kronor mer i månaden.

Om fack och arbetsgivare inte har enats lokalt före den 1 december 2016 utökas individgarantin från 50 till 75 procent av utrymmet för löneökning. Varje heltidsanställd är då garanterad 350 kronor mer i månaden.

Även avtalets lägsta lön höjs med 466 kronor. För en heltidsanställd blir den därmed 20 072 kronor. Enligt Lars Fischer är lönespridningen i branschen liten: Medellönen ligger 1 500 kronor över avtalets lägsta lön.

Avtalet gäller från den 1 oktober 2016 till den 30 september 2017. Det har alltså slutits i osedvanligt god tid innan det nuvarande avtalet löper ut.

– Förhandlarna på Almega Tjänsteförbunden har sagt upp sig och ville ha avtalet klart innan de slutar, förklarar Lars Fischer. Men i och med att avtalet bara gäller i ett år, och inte tar upp andra frågor än löneökningen, kan jag inte säga att vi hade någon fördel av den situationen.

1 700 företag för hemstädning finns registrerade, men av dem saknar många kollektivavtal. En del är enmansföretag. Kommunal har omkring 800 medlemmar i branschen, varav de flesta är kvinnor och många relativt nya i Sverige.

Hur mycket kostar städning hemma om man anlitar ett schyst företag?
– För att kunna följa kollektivavtalet behöver företaget debitera minst 230 kronor i timmen, svarar Lars Fischer. Är priset lägre än så går det knappast rätt till.

Kommunal har även att avtal med KFO som avser hemstädning. Förhandlingar om det avtalet inleds i nästa vecka.