Jens Rydgren. Foto: Press

Jens Rydgren. Foto: Press

En ung person som har många kompisar med jobb löper mindre risk att bli arbetslös. Och vice versa, för en ung med många arbetslösa kompisar ökar risken. Men även klass spelar in.

Det finns ett samband mellan unga människors arbetslöshet och sysselsättningen hos deras vänner. Det visar en ny studie från Stockholms universitet som tittat på sambandet mellan socialt kapital, vänskapsnätverk och ungdomsarbetslöshet i tre grupper.

Det handlar om slumpmässigt utvalda personer födda 1990, en grupp med bakgrund i Sverige, en i Iran och en i före detta Jugoslavien. Forskarna ville titta på eventuella skillnader mellan etniska grupper i samhället, och valde då Iran och Jugoslavien eftersom det finns stora grupper i Sverige från just de länderna.

I alla tre grupper minskar risken för arbetslöshet för dem med många yrkesverksamma. Men mest för den med bakgrund i Iran, som också är den grupp med starkast nätverk inom olika yrken.

Bland unga med bakgrund i Jugoslavien anses många välintegrerade på så sätt att de har kompisar med två föräldrar födda i Sverige. Men många av dem bor i fattigare bostadsområden och har många kompisar utan jobb.

– Problemet är att de svenska vännerna är arbetslösa och resursfattiga. Så det hjälper inte deras livschanser. Där handlar det snarare om social klass, säger Jens Rydgren som är professor i sociologi vid Stockholms universitet och en av författarna till studien i ett pressmeddelande.

Han anser att social klass ofta glöms bort när integration diskuteras medialt och politiskt, där man snarare fokuserar på en slags etnisk integration som lösningen på samhällsproblem.