Kommunerna får i uppdrag att snabba på valideringen av nyanländas yrkeskompetens. Det är ett av förslagen som statsrådet Aida Hadzialic (S) nu lanserar.

Hennes egna föräldrar lyckades aldrig få sina yrkeskunskaper validerade. För andra av gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialics släktningar tog det sju år innan de fick sina läkar- och tandläkarexamina godkända.

– Jag har bevittnat på nära håll vad det innebär, säger hon.

Från sina studiebesök berättar också ministern om den frustration som många känner.

– När jag är ute springer människor fram till mig med sina diplom: ”jag är ingenjör, jag är tandläkare, jag har jobbat som it-tekniker. Kan du inte validera det här?”.

Aida Hadzialic lovar att processen fram till en validering ska kortas, men vill inte nämna något årtal när ett mer sammanhängande system är klart.

– Vi lägger nu en grund som inte har funnits. Men det är spretigt så det hade varit fel av mig att säga att allt är på plats inom två år. Det här handlar om ett hårt arbete. Men jag hoppas att det ska väcka framtidshopp.

Regeringen föreslår nu att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda elever validering.

– Vi ger kommunerna och vuxenutbildningen i uppdrag att jobba med valideringen. De måste göra det, förklarar Aida Hadzialic.

På yrkeshögskolan ska det också bli möjligt att tillgodoräkna sig kunskaper som inte finns på papper.

– Det är enormt viktigt för att man tämligen snabbt ska kunna visa att det här kan jag.

Ett viktigt uppdrag till berörda myndigheter är också att se till att informationen blir överblickbar och att valideringen görs mer enhetlig.

– Nu är det rena rama djungeln därute. Man vet inte till vilka myndigheter man ska vända sig. Man vet inte hur lång tid det kommer att ta eller hur processen ser ut. Dessutom varierar det mycket när det gäller region och bransch, påpekar Aida Hadzialic.

Att myndigheterna får i uppdrag att samordna sig kan förefalla ”enormt elementärt”.

– Men de måste bygga upp ett överskådligt system för den enskilde. Man ska kunna vända sig till en plats och sedan bli vägledd på ett enkelt sätt.