ALLINGS≈S 20091125 - Personal p tv‰tteriet i AllingsÂs Foto Adam Ihse / SCANPIX / Kod 9200

Foto: Adam Ihse/TT

Den 30 juni löper avtalet för drygt 2 000 tvätteriarbetare ut. Både IF Metall och arbetsgivarna inom Ikem varnar för konflikt.

– Stötestenen är IF Metalls krav på garanterade löneökningar efter ett respektive två år i branschen. Det är ett steg mot ett tarifflöner, och sådana vill vi inte ha, säger Henrik Stävberg, biträdande förhandlingschef vid Ikem, som är de privata tvätteriernas arbetsgivarorganisation.

– Problemet är att våra medlemmar inte får någon löneutveckling alls, säger Anna Gustafsson, avtalsansvarig för tvätteriavtalet vid IF Metall. Utvecklingsgarantier ska finnas i avtalet, det är en oerhört viktigt fråga.

I det nuvarande avtalet finns tre minimilöner. Den första gäller anställda under 18 år och ligger på 14 277 kronor i månaden när timlönen räknas om till månadslön. Den andra gäller nyanställda som fyllt 18 år: Under sina tre första månader ska de ha minst 18 568 kronor per månad. Den tredje gäller dem som passerat 18 år och har jobbat över tre månader, och ligger på 20 024 kronor.

Därutöver finns inga lönesteg i det centrala avtalet. Tanken har varit att parterna ska arbeta fram lokala lönesystem.

– Vi har gjort ett bra partsgemensamt arbete med att ta fram material till stöd för den lokala lönebildningen, säger Henrik Stävberg. Vi vill att fler faktorer än anställningstid ska ha betydelse för lönen. Till exempel att man kan hantera flera olika maskiner och arbetsmoment, men även prestation.

Men IF Metall anser alltså att den lokala lönebildningen inte har fungerat. Många medlemmar ligger kvar på löner nära lägstalönen. IF Metalls krav är därför att lönen ska höjas med sju kronor i timmen efter ett anställningsår i branschen och ytterligare sju kronor efter två år.

– Vi vill införa utvecklingsgarantierna, och det går att göra inom ramen för märket på 2,2 procent, säger Anna Gustafsson.

Genomsnittslönen i branschen är 22 599 kronor i månaden, enligt IF Metall.

– Det är naturligtvis ingen hög snittlön, säger Henrik Stävberg. Men det krävs varken erfarenhet eller en viss gymnasieutbildning för att arbeta på tvätteri. Man kan ta in ungdomar och nyanlända. Därför skulle jag säga att lönen är relativt bra.

Det håller inte Anna Gustafsson med om. Hon beskriver avtalet som ”ett låglöneavtal” samtidigt som jobbet är slitsamt, varmt och präglat av högt tempo.

Enligt Henrik Stävberg har Ikem erbjudit höjningar av avtalets lägsta löner och ökade avsättningar till delpension som sammantaget ökar avtalets värde med 2,2 procent, alltså den löneökningstakt som blivit norm i årets avtalsrörelse.

Förhandlingarna leds nu av de opartiska ordförandena, Opo. IF Metalls avtalsdelegation har kallats in till i morgon, onsdag.

– Vi har en och en halv dag på oss, sedan råder avtalslöst tillstånd. Målet är alltid att få ett avtal klart i tid, men vi förbereder vår konfliktorganisation.