Statsminister Stefan Löfven beklagar men accepterar utgången av den brittiska folkomröstning. Från fackligt och arbetsgivarhåll är tongångarna desamma.

– Regeringens utgångspunkt är ansvar för Sverige. Nu behövs stabilitet och långsiktighet. Att britterna lämnar kommer att få stora konsekvenser, sade Stefan Löfven på en presskonferens på midsommarafton. Han fortsatte;

– Men det påverkar inte vår övertygelse om hur viktigt det europeiska samarbetet är. Vårt behov av ett fungerande europeiskt samarbete har aldrig varit större. Det gäller inte minst för Sverige som är ett litet exportberoende land. EU ger oss större möjligheter att lösa vår tids problem.

Också från fackligt håll kom besvikna kommentarer.

– TCO hade önskat att Storbritannien stannat kvar i EU. Det brittiska medlemskapet är viktigt för Sveriges ekonomi men också för möjligheterna att tillsammans utveckla EU till ett modernt europeiskt samarbete. Därför beklagar jag djupt att en majoritet av britterna röstat för att lämna unionen, säger Eva Nordmark, ordförande för TCO i ett pressmeddelande.

Också tjänstemannaorganisationen SACO är inne på samma linje.

– Ingen är vinnare i det här läget. Inte britterna, inte EU, och definitivt inte Sverige som nu riskerar att tappa en av sina viktigaste allierade inom Europasamarbetet, säger Sacos ordförande Göran Arrius och fortsätter:

− Det är en stor förlust att den fria rörligheten inte kommer att omfatta Storbritannien i framtiden. Sverige måste nu ta ett eget kliv framåt i ett läge där EU behöver samla sig utan britterna för att möta de utmaningar vi fortfarande har: flyktingsituationen, terrorismen och klimatet.

Arbetsgivarorganisationen Almega ser resultatet som ett hot mot den svenska tjänstesektorn. Storbritannien är ett viktigt exportland för svenska tjänsteföretag.

– Brexit kommer leda till svagare efterfrågan från Storbritannien på svensk export, vilket kommer påverka sysselsättningen negativt. Totalt 66 000 svenska jobb är idag avhängiga exporten från Sverige till Storbritannien, enligt uppgifter från Kommerskollegium.

– 60 procent av de jobben finns hos tjänsteleverantörerna, en siffra som nu riskerar att krympa ihop, säger Anna-Karin Hatt, vd för Almega.