FTF och arbetsgivarorganisationen KFO har kommit överens om ett nytt ettårigt löneavtal för anställda inom Folksam.

I sista stund före midsommar blev det nya ettåriga löneavtalet klart. Avtalet innebär att löneutrymmet för FTF-medlemmarna ska vara lägst 2,2 procent. Löneökningarna gäller retroaktivt från 1 april 2016.
– Jag är glad att avtalet blev klart före sommaren så att vi kan komma igång med lönedialogerna efter semestrarna, säger FTF:s förbundsordförande Anders Johansson.

Övriga villkor i kollektivavtalet mellan FTF och KFO ska förhandlas efter sommaren. Det gäller bland annat pensionsfrågorna, med höjda avsättningar till tjänstepensionen och en förstärkt möjlighet till deltidsarbete från 62 års ålder.