Teddy Walter.

Teddy Walter.

Ju mer allting ska vara gratis desto viktigare blir det med det fackliga arbetet för att musiker ska få betalt för sitt arbete, anser basisten Teddy Walter som tilldelas årets Yngve Åkerberg-stipendium på 5 000 kronor.

Till vardags jobbar han vid Malmö opera och är styrelseledamot i Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf). ”Han har lyckats kombinera musikalisk mångsidighet med fackligt arbete”, lyder motiveringen.

– Det fackliga arbetet rymmer alla möjliga frågor, alltifrån arbetstider till arbetsgivare som inte betalar rätt gage. Själv är jag representant för operaorkestrarna.

Vilka är deras viktigaste frågor?
– Det skiljer sig mycket, beroende på arbetstider. Symfoniorkestrarna jobbar mest på dagen, men på operahusen har vi föreställningar nästan varje kväll. De flesta operahus har, utöver centrala, också lokala arbetstidsavtal.

Hur ser de avtalen ut?
– I många av dem står ”bör”,  vilket jag anser ska bytas ut mot ”skall”.

Kan du ge ett exempel?
– Det kan stå att operaorkestrarnas personliga och sociala liv bör tillvaratas i högsta möjliga grad. Det vill säga vi bör eventuellt ha ett liv utanför teatern. Arbetsmiljön är också väldigt viktig. Vi har bara ett par öron, och de ska räcka till ett helt liv.

Hur ser framtiden ut för yrkesmusiker?
– Jag tycker vi i de olika musikerförbunden ska organisera vårt arbete så att vi kan möta våra framtidsfrågor bättre. Det handlar om vårt yrkes överlevnad. Ju mer musik ska vara gratis desto svårare blir det för musiker att få betalt för sitt arbete.

Hann du träffa Yngve Åkerberg?
– Jag träffade honom några gånger innan han avled 2007. Han var en fantastisk basist och det arbete han gjorde som ordförande i Musikerförbundet var helt ovärderligt. Han var en förebild och en moralisk kompass för oss yngre musiker.