Martin-K-webbledartopp

Den som försökt hänga med i nyheten i veckan om de havererade bostadssamtalen mellan Alliansen och regeringen har det inte lätt. Allianspartierna talade sig varma om sina förändringsförslag, främst att de ville förenkla byggreglerna.

Det förvirrande var dock att regeringens förslag till stor del gick dessa krav till mötes.

Regelverket ska förenklas, även i regeringens förslag. Högre bullernivåer får framtida boende nog finna sig i vare sig regeringen eller Alliansen bestämmer. Förenklingar i byggprocessen när det gäller stat och kommun finns också med.

Det mest konkreta i Alliansens kritik var att de inte vill ha några bostadssubventioner och visst finns det generellt stora motsättningar om bostadspolitiken, främst i synen på marknadshyror och till viss del i synen på hyresrätter.

Men här handlar det mer om hur vi ska få fart på byggandet, och de förslag som ställdes mot varandra hade så klara beröringspunkter att avhoppet känns mer som politiskt käbbel än som en följd av att motsättningarna var så stora.

Men betydligt fler bostäder behövs. Det är därför naturligt att regeringen går vidare på egen hand. Så får Allianspartierna i riksdagen bekänna färg om de vill stödja ett ökat byggande eller åter sätta sig på tvären.