ZS1V6587

Lena Emanuelsson. Foto: Olof Holdar

De statligt anställda akademikerna vill ha mer av individuella pensionsvillkor, arbetstider och semesterförmåner. Frågan är viktig för Saco-S i de kommande avtalsförhandlingarna inom staten.

– Våra medlemmar har redan möjligheten att göra upp individuellt med arbetsgivaren om högre pensionspremier, längre semester eller anpassade arbetstider. Men det sker i praktiken sällan, och det är synd, säger Lena Emanuelsson, ordförande i Saco-S, som i dag, onsdag, har lämnat ett dokument med synpunkter till Arbetsgivarverket inför höstens avtalsförhandlingar för statligt anställda.

Dokumentet lyfter också fram arbetsmiljöfrågor.

– Vi har ett intensivt arbetsmiljöarbete i olika statliga verksamheter. Men fokus hamnar lätt på problem och risker. Vi vill att också sådant som får människor att må bra uppmärksammas. Faktorer som skapar arbetsglädje och minskar frånvaron.

Saco-S begär även förändringar i personskadeavtalet, som reglerar skyddet vid arbetsskador för statligt anställda. Saco-S vill bland annat avskaffa vållandeprövningen vid arbetssjukdomar.

Det dokument som lämnats till arbetsgivarna i dag innehåller inga lönekrav. Akademikernas lönerna regleras i ett sifferlöst avtal som löper tillsvidare. Saco-S och Arbetsgivarverket kom i måndags överens om att diskutera lönefrågorna skilt från den avtalsrörelse som statligt anställda akademiker, arbetare och tjänstemän ger sig in i efter sommarsemestrarna. Överenskommelsen säger att parterna ska utveckla och förbättra den individuella lönesättningen på olika sätt, till exempel med former för hur man kan förändra lönen mellan de ordinarie lönerevisionerna.

Jämfört med när LO-förbunden laddar för avtalsförhandlingar framstår förberedelserna för förhandlingar mellan Saco-S och Arbetsgivarverket som konfliktfria. Saco-S kallar inte ens det dokument som lämnats till arbetsgivaren för ”yrkanden”, utan ”inriktningsdokument”.

– Men allt är förstås inte perfekt, säger Lena Emanuelsson. Det finns alltid synpunkter på hur löneavtalet hanteras ute på myndigheterna.

Även Seko och de olika facken för statligt anställda tjänstemän ska i dag lämna sina yrkanden till Arbetsgivarverket. Deras avtal löper ut den 30 september. En första förhandlingsträff mellan parterna är inbokad den 17 augusti.