Foto: Fredrik Sandberg

Foto: Fredrik Sandberg

Städaren hade rätt till sjukersättning, men Försäkringskassan sa nej. Nu får hon 1,5 miljoner kronor, i ersättning.

Kvinnan som jobbat som städare hade varit sjukskriven i många år bland annat för fibromyaligi. När reglerna för sjukskrivningar skärptes 2008 skärptes kraven på kvinnan att bevisa sin arbetsoförmåga.

Det tyckte inte Försäkringskassan att hon klarade och myndigheten drog därför in ersättningen. Men det var fel, enligt förvaltningsrätten.

Kvinnans fackförbund Fastighets drev frågan vidare med hjälp av LO-TCO Rättsskydd och beslutet ändrades, uppger tidningen Fastighetsfolket.

– Kvinnan har ingen arbetsförmåga. I det här fallet gick de medicinska underlagen inte att ifrågasätta i förvaltningsrätten, säger Elizabeth Östman på LO–TCO Rättsskydd, till tidningen.

Domstolen ger kvinnan rätt till varaktig sjukersättning, vilket innebär att hon får ersättning tills hon går i ålderspension. Hon får också ersättning retroaktivt för två år. Totalt innebär det att kvinnan får runt 1,5 miljoner kronor efter förvaltningsrättens besked.