Kravet på siffersatta avtal är ett sätt att betona industriavtalet och märket, säger Cecilia Fahlberg, Unionen. Foto: Sune Fridell

Cecilia Fahlberg. Foto: Sune Fridell

Arbetsmarknadspolitikens roll och uppdrag ska ses över, och det är en före detta fackordförande som ska göra jobbet. Under onsdagen tillsätter regeringen Unionens tidigare ordförande Cecilia Fahlberg som särskild utredare.

Det finns runt fem miljoner jobb på den svenska arbetsmarknaden och förra året skedde 1,4 miljoner rekryteringar. Möjligheterna att byta jobb är därmed många, men det kräver också att matchningen fungerar bättre än i dag.

– Det sker över en miljon rekryteringar på svensk arbetsmarknad varje år. Arbetsmarknadsläget har förbättrats samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta personer med rätt kompetens, konstaterar arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S).

Arbetsförmedlingen har ett tufft uppdrag, när en allt större andel av de inskrivna har svag förankring på arbetsmarknaden, men arbetsmarknadsministern poängterar att mycket ändå borde kunna  bli bättre.

– Det finns bristande resultat både när det gäller matchning och effekterna av arbetsmarknadsutbildningar och annat.

Det är en av orsakerna till regeringen imorgon beslutar om en bred översyn av både Arbetsförmedlingens uppdrag och arbetsmarknadspolitikens roll och gränser i stort.

Fackförbundet Unionens förre ordförande Cecilia Fahlberg får uppdraget som särskild utredare och hon ska bland annat lämna förslag på hur arbetsmarknadspolitiken kan göras mer effektiv och tydlig.

– Det är ett medvetet väldigt brett uppdrag som innebär att hon i princip kan lägga vilka förslag hon vill på förbättringar, sade Ylva Johansson när utredningen presenterades under tisdagen.

Andra delar som ingår i uppdraget är att se över hur Arbetsförmedlingens vägledning kan stärkas och hur utbildningsinsatser inom arbetsmarknadspolitiken ska förhålla sig till annan utbildning. Utredningen ska också se hur samverkan kan förbättras mellan alla olika aktörer som finns inom arbetsmarknadspolitikens område.

Cecilia Fahlberg som avgick som ordförande för tjänstemannaförbundet Unionen i höstas säger att hon känner sig inspirerad inför arbetet.

– Jag är fantastiskt glad. Det är bra att direktivet är brett och viktigt att det inkluderar de viktiga utbildningsfrågorna ur ett arbetsmarknadsperspektiv, säger hon.

– Det här handlar om vardagen jag sett på nära håll och den matchningsproblematik vi har och som nu är så allvarlig att den riskerar att begränsa företags möjligheter att växa, säger Cecilia Fahlberg.

Hon betonar att det även handlar om individernas möjligheter att vidareutvecklas och öka sin kompetens på en arbetsmarknad som förändras i allt högre takt.

­– Vi ska se hur vi kan få till en bra kompetensförsörjning i Sverige, en effektiv matchning och att alla människors potential tas tillvara.

Utredningen ska vara klar senast sista januari 2019. De delar som handlar om vägledningen och om Arbetsförmedlingens externa leverantörer ska dock rapporteras redan om ett drygt år den 31 oktober 2017.