Security Council meeting on the situation in Libya.

Foto: JC McIlwaine/UN Photo

ARBETET DEBATT. Aldrig tidigare har världen stått inför lika många globala utmaningar som den gör idag; folkmord, miljöförstöring och spridande instabilitet. Tyvärr är världssamfundet FN inte kapabelt till att effektivt eller demokratiskt ta tag i de problem som vi ställs inför. Världen behöver ett världsparlament, skriver LUF:s utrikespolitiska arbetsgrupp.

Ludwig Mannius.

Ludwig Mannius.

FN bildades efter andra världskrigets slut som ersättning till Nationernas Förbund. Dess uppbyggnad och maktfördelning kom att speglas av efterkrigstidens maktförhållanden i världen. Fortfarande i dag är FN uppbyggt på samma sätt, med ett säkerhetsråd som har fem permanenta medlemmar (Ryssland, Kina, USA, UK och Frankrike). De har i dag i princip makten över FN:s säkerhetsfrågor genom sin vetorätt i säkerhetsrådet.

I den större parlamentariska församlingen i FN (Generalförsamlingen) gäller istället: ”ett land – en röst principen”. Trots att Indien har en cirka 100 gånger så stor befolkning som Sverige har man lika stor representation i det internationella samfundet.

Olle Johnsson

Olle Johnsson

I dag rör vi oss mot en allt mer demokratiserad värld. Därför är det mycket rimligt att det internationella världssamfundet också rör sig i samma riktning och överger förlegade maktstrukturer från kalla kriget. Detta är ett måste om FN i framtiden ska kunna anses vara legitimt.

Liberala ungdomsförbundets utrikespolitiska arbetsgrupp föreslår att dagens Generalförsamling ersätts med ett folkvalt Världsparlament. Där ska individen ges bättre representation då antalet delegater per land ska vara kopplat till varje lands befolkning. Det framtida Världsparlamentet ska vara en del av FN och ta över Generalförsamlingens ansvarsområden. De grundläggande mänskliga rättigheterna ska genomsyra världsparlamentet och vara en grundlag som gäller för samtliga medlemsländer.

Hanna Linnea Karlsson

Hanna Linnea Karlsson

Behovet att reformera dagens säkerhetsråd är stort. Ett verkställande utskott med ansvar för konflikt och säkerhetsfrågor behövs även i framtiden. Det är dock fel att särskilda länder fortfarande har vetorätt och blockerar viktiga beslut som påverkar hela världens befolkning.

Liksom all diplomati kommer arbetet för ett Världsparlament att ta tid. Därmed bör vi redan nu inleda en process med målet att bilda ett demokratiskt FN. Inleds arbetet i tid så kan det bli räddningen för framtida generationer. En stabil och fri framtid, garanterad av samtliga stater, är en värld som vi i LUF:s utrikespolitiska arbetsgrupp tror på.

Johan Graff Andersson

Johan Graff Andersson

Modellen som vi stödjer kommer att ta världen åt rätt håll mot en mer rättvis och jämlik värld. Vi hoppas och förutsätter att vårt moderparti och övriga svenska partier sätter sig ner överväger hur man ska driva frågan vidare.

Misslyckanden i mänsklighetens historia som Folkmorden i Rwanda och Syrienkrisen i dag ska aldrig mer få ske. Ett tydligt steg i rätt riktning är därför att göra det internationella samfundet mer rättvist och demokratiskt.

Liberala ungdomsförbundets utrikespolitiska arbetsgrupp, bestående av:

Linda Käll

Linda Käll

Ludwig Mannius, ordförande
Olle Johnsson
Hanna Linnea Karlsson
Johan Graff Andersson
Linda Käll