Skolan ska vara jämlik. Målet ska vara att ge alla barn en bra start i livet och inte ekonomisk vinning. Det var andemeningen i två motioner från förbunden i 6F som ville att LO på olika sätt skulle verka mot vinstintressen i skolan. Att frågan var viktig var LO-kongressen rörande enig om.

– Pengar som vi investerat i skolan ska inte hamna i giriga riskkapitalisters fickor. Skolan är en facklig fråga och det ligger i våra medlemmars intressen att vinsthetsen upphör, sa Joel Larsson, ombud för Elektrikerna.

Han fick stöd av Dan Gabrielsson från Kommunal.

– Olof Palme sa att vi ska inte tjäna pengar på gamla, sjuka och barn. Det gör man nu och det har vi nu tillåtit alldeles för länge. Vi har ett ansvar i arbetarrörelsen när vi börjar fladdra i vår ideologi, sa han.

Frågan var bara hur vinsterna i skolan ska bekämpas. LO-styrelsen hänvisade till sitt tidigare förslag om samhällsbolag med uppdrag att främja allmännyttan och med en vinstbegränsning som gör att de aldrig kan ta ut mer vinst än samhällsräntan plus en procent på ägarnas tillskjutna kapital.

­– Med en sådan begränsning finns inget vinst intresse och ingen skulle starta skolor för att tjäna pengar, sa Jonas Wallin, som var LO-styrelsens föredragande.

Motionerna ville dock även att hela systemet med skolpeng tas bort och att aktiebolagen skulle bort från skolan. LO-styrelsen, och några kongressombud, konstaterade att det finns bra skolor drivna av aktiebolag, till exempel industrigymnasium som drivs i storföretagens egen regi, och att det inte är bolagsformen som är problemet utan just vinstdriften. Det höll kongressen med om.

LO-styrelsen ändrade sig dock och gick med på motionens krav om att LO ska verka för att skolpengssystemet avvecklas och var också för ett tillägg från Emmelie Rehnlund från Byggnads om att ”LO ska verka för att vinstdriften i skolan ska stoppas”. Det blev också kongressens beslut.

LÄS OCKSÅ

LO: de som utnyttjar arbetskraftinvandrare ska dömas

Löfven bjuder in EU till socialt toppmöte

Ombuden om LO-samordningens framtid

LO-basen: ”Sverige har varit utsatt för ett nyliberalt experiment”

Läsfrämjare fick LO:s kulturpris

Fler ska omfattas av a-kassan

Här är Karl-Petter Thorwaldssons linjetal

Ikea motarbetar facken i USA

Löneledd tillväxt inget för LO

Lagstiftning om allmän visstid fel väg enligt IF Metall

LO ska driva på för delad föräldraledighet

LO: Se över finanspolitiken

LO-styrelsen vann TTIP-omröstningen

Ledare: Klara motsättningar mellan förbund om allmän visstid

Hur har Sverige blivit mer ojämlikt?

Ja till samlag en facklig fråga

Bättre försäkringsskydd krävs

6-timmarsdag tände få

”Skippandet av allmän visstid har högsta prioritet nu”

Guovelin och Müllerström tar plats i LO-ledningen

LO ska föra kampanj för kollektivavtal och den svenska modellen

LO ska verka för att allmän visstid ska lagstiftas ut ur las

LO ska verka för avveckling av ”hyvling”

Här väljs LO:s nya ledning

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Stöd för korttidsstudier återinförs

Thorwaldsson omvald till LO:s ordförande

Klart för stor utredning av LO:s framtid

Så tycker ombuden att LO ska stödja S ekonomiskt

Arbetets direktrapportering från debatten om LO:s framtid

TCO och Saco: Ska kämpa med LO mot arbetsmiljöproblem

”Den globala modellen har gått sönder”

Ekonomiskt stöd till S – ickefråga för LO:s styrelse

SSU vill skrota allmän visstid

LO-basen: Vi måste kämpa mot politiskt våld

Demonstrationer mot TTIP utanför LO-kongressen

”Hedersuppdrag att vara här”

Viktigaste kongressfrågan enligt ombuden

Så många beslut från förra kongressen har blivit verklighet

Därför tog LO:s guldålder slut

Ledare: LO måste lyfta det goda arbetet

Analys: 2017 blir ett ödesår för LO

Krönika: Fin vår för kongressnördar

Samordningsministern: Jämlikt samhälle utvecklas bättre”

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Få kolla på kongressen

Hur ska inflytandet fördelas?

LO-basen vill se ökad jämlikhet

Fastighets och Seko kan gå samman

Debatt: Bort med allmän visstid ur las

De föreslås till ny LO-ledning

”Apor kan få bättre resultat”

Heta byggnadsdebatter om LO:s kongressrapport

Tio motioner på LO:s kongress

Två glas vin för medlemmarnas pengar

Het debatt om högre löneökningar väntas

Kommunalare bör ta vid efter Baudin i LO-toppen

LO:s framtid ska utredas

Målarna vill förlänga preskriptionstid

Krav på ännu en kvinna i LO:s topp