Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Grekland har fått klartecken för en utbetalning av nödlån på 7,5 miljarder euro (cirka 70 miljarder kronor). Utbetalningen görs i nästa vecka, enligt eurozonens stödfond ESM. Pengarna innebär att risken för att Grekland ska tvingas ställa in betalningar i sommar i praktiken är undanröjd.

Ytterligare 2,8 miljarder euro i nödlån kommer att betalas ut så snart viktiga milstolpar i stödprogrammet till Grekland har uppfyllts.

I ett pressmeddelande berömmer ESM-chefen Klaus Regling Greklands regering för att den kunnat genomföra nödvändiga reformer, bland annat av skatte- och pensionssystemet, samt att det har tagits fram en beredskapsplan med åtstramningar som införs per automatik om budgetmålen i stödprogrammet till det krisdrabbade landet inte uppnås.

Regling tillägger att eurozonens regeringar i princip är positiva till skuldlättnader för Grekland, vars statskuld efter sex års mer eller mindre akut kris är på väg mot 200 procent av BNP.

Skuldlättnader som diskuterats är sänkta räntor och amorteringsfria perioder. Någon regelrätt skuldnedskrivning har dock euroländerna hittills inte velat gå med på.

Joakim Goksör/TT

Fakta: Tredje stödprogrammet på sex år

Det tredje stödprogrammet på sex år till Grekland kom på plats efter en akut bankkris sommaren 2015. Det andra stödprogrammet spårade ur sedan Greklands regering vägrat gå med på lånevillkoren, vilket ledde till hot om att sparka ut Grekland ur eurozonen. ESM har inklusive den utbetalning som nu är på väg betalat ut 28,9 miljarder av det tredje stödprogrammets lånelöfte på 86 miljarder euro. Tillsammans med stödfonden EFSF, en föregångare till ESM, har euroländerna därmed sedan 2010 betalat ut 170,7 miljarder euro i nödlån till Grekland. Grekland har under krisen även fått bilaterala nödlån från andra euroländer, stöd till banksystemet av Europeiska centralbanken och nödlån av Internationella valutafonden.