Redaktörerna för antologin Flyktingfängelser har varit aktiva i asylrättsrörelsen; i denna bok ifrågasätter de existensen av Migrationsverkets förvar, i dag inalles fem i landet.

Ett förvar är en låst enhet där Migrationsverket ”förvarar” människor utan uppehållstillstånd ”i väntan på utredning, avvisning eller utvisning”. Antologin bygger till stor del på förvarstagnas egna berättelser, men beskriver också den kamp som pågår både i Sverige och internationellt för att komma tillrätta med problemen.

De flyktingar som söker asyl i Sverige gör det för att de tror att mänskliga fri- och rättigheter respekteras här. Om de sedan får avslag på sina asylansökningar och inte vill återvända till sina hemländer, kan de hamna i Migrationsverkets förvar.

Det är en samstämmig kör av röster som stiger fram i denna gruvliga bok. De berättar om hur de blir behandlade som brottslingar, om obefintlig kontakt med yttervärlden, om somlig personal som förefaller likgiltig inför människors öden och om en oviss och påfrestande väntan på besked.

Erik Löfvendahl

LÄS ARBETET KULTURS MIGRATIONSTEMA

Därför vill vi se flyktingepos på film

Berättelser från förvaren

Bearbeta med barn och vuxna

Antologi

Flyktingfängelser – en antologi om Migrationsverkets förvar Red: Ulrika Andersson, Elinor Hermansson, Lina Myritz och Tove Stenqvist Verbal förlag Skärmavbild 2016-06-14 kl. 13.34.14