Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Bilförsäljningen i Europa fortsatte att öka kraftigt i maj och har nu stigit under 33 månader i rad.

Totalt nyregistrerades drygt 1,3 miljoner bilar i EU och Eftaländerna, en ökning med 15,5 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt branschorganisationen Acea.

Sett till de större marknaderna var ökningarna starkast i Italien (27,3 procent), Frankrike (22,3 procent), Spanien (20,9 procent) och Tyskland (11,9 procent).

Volvo Cars gick sämre än marknaden i maj: Nyregistreringarna ökade med 10,8 procent till 23 904 bilar.

Tidigare har statistik från Bil Sweden visat att nyregistreringarna i Sverige steg med 17 procent i maj.

Hittills i år har nyregistreringarna i EU och Efta ökat med 9,7 procent till nästan 6,6 miljoner fordon. Statistiken för Efta omfattar Island, Norge och Schweiz.

TT