Martin-K-webbledartopp

I distriktet Lincolnshire på den engelska östkusten är stödet för Brexit stort. Här vill dubbelt så många som i centrala London att England lämnar EU. Lincolnshire är också ett av de distrikt där synen på invandring är mest negativ, medan centrala London är ett av de mest positiva.

Och det här samspelet är intressant. Detta gäller nämligen för en majoritet av distrikten. Ju mer negativa mot EU, desto mindre gillar invånarna invandring, visar siffror har tagits fram av det universitetsdrivna The Estimating Constituency Opinion.

Och ännu mer intressant blir det när vi lägger till ett tredje samband: I de distrikt där synen på invandrare är som mest negativ bor minst invandrare. Ju fler invandrare, desto mer positiv blir synen på dem och desto fler positiva röster för EU.

Riktigt skrämmande blir det när vi lägger till ett fjärde samband. De distrikt som får störst inkomster från EU, mycket i jordbrukssektorn, är de distrikt som helst vill gå ur. Och det är alltså samma distrikt som inte gillar invandrare. Trots att det inte bor många invandrare där.

Fram träder bilden av ett mycket känslostyrt val, där faktiska argument fallit bort till förmån för rasistiska och ekonomiskt kontraproduktiva fördomar.

Det är knappast någon skön reklam för brittisk demokrati vi bevittnar.