STOCKHOLM 2016-06-14 Martin Lindgren, ordfˆrande Svensk Pilotfˆrening, under en presstr‰ff vid N‰ringslivets hus i Stockholm p tisdagskv‰llen. Pilotstrejken inom SAS ‰r ˆver. Parterna i konflikten har enats om ett nytt avtal. Foto: Vilhelm Stokstad / TT kod 11370

Martin Lindgren. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

Piloterna på SAS får efter sin strejk löneökningar som vida överstiger märket på 2,2 procent. Det bekräftar både fack och arbetsgivare för Arbetet. Det kan handla om löneökningar på upp till 18 procent.

Parterna, Svensk Pilotförening och Svenska Flygbranschen, är mycket förtegna om detaljer i avtalet. Men några uppgifter om de nya tarifferna för alla SAS piloter har de släppt till Arbetet. Båda parter bekräftar också att tarifferna höjs med mer än märket på 2,2 procent.

– Ja, lönejusteringen i sig är över märket, säger Martin Lindgren, ordförande för pilotfacket.

– Men vad de nya tarifferna kostar ett enskilt avtalsår är en sak. Man måste titta framåt för att få hela bilden.

Martin Lindgren motiverar de kraftigt höjda tarifferna med att många äldre piloter går i pension de närmaste åren och kommer att ersättas av yngre som går in på lägre lönenivåer. SAS kommer då att spara hundratals miljoner i lönekostnader, enligt Lindgren.

Mattias Dahl, vd i Svenska Flygbranschen, bekräftar att löneökningarna kan hamna på 4 000 kronor eller mer.

– Ja, det stämmer i den meningen att nya piloter hoppar upp i tariffen. Det är riktigt att några får 4 000 till 5 000 kronor i månaden.

Innan årets avtalsförhandlingar har SAS haft två tariffer. Den med högre löner har gällt tidigare anställda, en annan med lägre löner har tillämpas på anställda efter 2012. Den tidigare lägsta tariffen på 28 845 kronor är nu höjd till 33 935 kronor i det nya systemet och gäller en nyanställd styrman. Det är en höjning på 18 procent och handlar om ett lyft på över 5 000 kronor.

En erfaren styrman som anställs hamnar på 36 000 kronor, plus 13 procent. Och en mycket erfaren nyanställd styrman kommer in på 38 000 kronor, plus 12 procent.

Svensk Pilotförening säger sig ha lyckats med sitt mål att ge de nyare piloterna en bättre löneutveckling som harmoniserar med de äldres. Tidigare skulle livslönen för anställda efter 2012 bli kring 85 procent av livslönen för äldre piloter. Nu blir den kring 98 procent. Slutlönen för en kapten är nu 92 810 kronor i månaden.

Båda parter säger att det ettåriga avtalets kostnader ändå hamnar på 2,2 procent. Arbetsgivarna motiverar detta delvis med att piloter som slutar flyga och får marktjänst inte längre garanteras sin flyglön. Den stora besparingen gör SAS genom större möjligheter till inhyrning av flygplan och piloter.

– SAS kan bli mer flexibelt. Det ligger pengar i detta. Inga andra förändringar har skett överhuvudtaget i avtalet mer än i dessa två punkter, säger Mattias Dahl.

Arbetet har begärt att få kommentarer av de båda medlarna i konflikten.

Hur kan en eventuell ökad inhyrning av plan och piloter sägas finansiera en dyr förändring av tarifflönesystemet?

De svarar via sms och hänvisar till parterna. ”Vi medlare uttalar oss inte närmare om det träffade avtalet, som ligger inom det s k märket”, skriver Claes Ennerberg i sitt svar.

Medlingsinstitutets vd Carina Gunnarsson har tydligt markerat att alla avtal ska hålla sig inom den normering för löneökningarnas storlek på 2,2 procent som industrin satt.

Senast markerade hon det när Fastighets och Seko krävde 590 kronor i löneökning till alla städare. Lönelyftet skulle överskrida märket med 0,45 procent. Nu när piloterna får tariffhöjningar på både 12, 13 och 18 procent säger hon att avtalet håller sig inom märket.

– Jag kan inte kommentera avtalet i detalj, men jag har tagit del av det parterna säger. De räknar med att avtalet ligger på 2,2 procent, säger Carina Gunnarsson.

– Jag kan bara konstatera att de avtal som tecknats i år med hjälp av medling eller av parterna själva har i samtliga fall angett värdet på 2,2 procent.

Medlingsinstitutet accepterar alltså vad parterna säger?
– Ja, parterna får stå för beräkningarna. Medlingsinstitutet har ingen insyn i verksamheten, säger Carina Gunnarsson och hänvisar till att parterna är de som kan bedöma värdet av olika förändringar av villkor i avtalen.

Det var fredagen den 10 juni kl 18.00 som Pilotföreningen utlöste strejken för 400  piloter i SAS. Det var första gången på 20 år som SAS-piloterna la ner arbetet. De fyra dagarnas strejk berörde cirka 100 000 resenärer och omkring 1 000 flygningar ställdes in, enligt SAS.

LÄS OCKSÅ

Pilotstrejk över

Pilotfacket missade att säga upp gällande avtal

”SAS fel att passagerare drabbas”

Pilotstrejken fortsätter

400 SAS-piloter går i strejk

Piloterna vill spränga märket i småbitar

”2,2 procent är det märke som gäller”

Flygstrejk hotar fotbollsfans EM-närvaro