INSJ÷N 2012-06-08 R‰tten till arbetskl‰der. Skyddsombudet Madeline Karlsson st‰llde krav p hygienen och vann mot Leksands kommun. Fˆr fˆrsta gÂngen tvingar Arbetsmiljˆverket en kommun att infˆra arbetskl‰der inom hemtj‰nsten. Foto: Ulf Palm / SCANPIX / kod 9110

Foto: Ulf Palm/TT

Frågan om arbetskläder inom hemtjänsten är långtifrån löst, trots en färsk dom från högsta instans. Enligt den kan inte arbetsgivare tvingas att bekosta arbetskläder genom viteshot. Men facket tänker inte ge sig.

– Vi kommer aldrig att ge oss om det här. Det här är en så viktig fråga för hela samhället: Det är en jämställdhetsfråga och det handlar också om att skydda samhället från onödig smittspridning och onödigt lidande, säger Ann Georgsson, förbundsombudsman i Kommunal.

Många kommuner bekostar redan arbetskläder för personal inom hemtjänsten. Samtidigt gäller nya regler sedan årsskiftet som innebär att personalen måste ha nytvättade arbetskläder med korta ärmar varje dag. Men vem är skyldig betala?

I en ny dom konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att arbetsgivarens ansvar för arbetskläder varken regleras i lag eller föreskrifter. Därför underkänns en tidigare dom i kammarrätten som kom fram till motsatsen, rapporterar tidningen Kommunalarbetaren.

Ann Georgsson ser en risk för att de arbetsgivare som avvaktat med att förse personalen med arbetskläder nu kommer att avstå. Förbundet undersöker möjligheterna att driva ärendet vidare i EU-domstolen.

– Det här är en intressant fråga och än så länge är sista ordet inte sagt, säger Sophie Thörne, arbetsrättschef vid Sveriges kommuner och landsting.

Om det i slutänden blir kommuner och andra vårdgivare som enligt lag ska stå för arbetskläder i hemtjänsten, så måste staten tillföra mer pengar, anser hon. Hon tror att domen kan leda till att både Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen tar sig en funderare. Men redan nu har vårdgivarna ansvar för att hygienkraven efterlevs.

– Många arbetsgivare ordnar med arbetskläder redan i dag, till exempel genom att alla får ett par t-shirts i rätt storlek och rätt kvalité. Andra ger klädbidrag. Det finns säkert en uppsjö av olika lösningar på det här, säger Sophie Thörne.

– Vi kommer aldrig att ge oss om det här. Det här är en så viktig fråga för hela samhället: Det är en jämställdhetsfråga och det handlar också om att skydda samhället från onödig smittspridning och onödigt lidande.

LÄS OCKSÅ:

Obligatoriska arbetskläder i hemtjänsten

Skärpta hygienkrav i hemtjänsten

Smittorisken avgörande för hemtjänstpersonal

Facket vann striden om arbetskläderna

Helt olika domar om arbetskläder i hemtjänsten

Sex domar går på fackets linje

Arbetskläder i hemtjänsten avgörs i högsta instans

Hemtjänst tvingas införa arbetskläder efter viteshot

Hemtjänsten får arbetskläder

Dom ger rätt till arbetskläder

Dubbla bud om arbetskläder

Nytt viteshot om fria arbetskläder i hemtjänsten

Så ska facket kräva arbetskläder

 

Nya regler om arbetskläder

• Från och med årsskiftet gäller samma hygienregler vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden som inom hälso- och sjukvården. • Reglerna gäller vid fysisk kontakt med dem som får hemtjänst eller vård, om det vid kontakten finns risk för smittspridning. • Utöver handhygien och särskilda skyddskläder som plastförkläden och handskar vid vissa arbetsuppgifter finns nu också krav på arbetskläder. • Arbetskläderna måste vara kortärmade och ska bytas minst en gång om dagen. De måste vara möjliga att tvätta i 60 grader. • Det är vårdgivarens ansvar att se till att rutinerna följs, men Socialstyrelsens föreskrifter reglerar inte vem som ska tillhandahålla kläderna eller tvätta dem. • Arbetskläder är också en arbetsmiljöfråga, men inte heller i arbetsmiljölagen regleras vem som ska tillhandahålla eller tvätta kläderna. Källor: Socialstyrelsen och Högsta förvaltningsdomstolen