STOCKHOLM 2016-04-03 Vd Karin Johansson och fˆrhandlingschef Mattias Dahl d Svensk Handel hÂller presstr‰ff i Stockholm p sˆndagen g‰llande det nya avtalet med Handels. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Mattias Dahl. Foto: Christine Olsson/TT

Pilotfacket missade att säga upp det gällande kollektivavtalet, enligt arbetsgivarna. Därför tvingades de flytta fram sin strejk sedan arbetsgivarna uppmärksammat dem på missen. I det senaste medlarbudet fanns ingångslöner på 36 000 till 38 000 för nya piloter, men facket sa nej.

På måndagen anklagade facket arbetsgivarna för att vara cyniska när de hotade med fredspliktsinvändning mot den varslade pilotstrejken.

Mattias Dahl, vd för Svenska Flygbranschen, ger en annan bild. Svensk Pilotförening glömde säga upp avtalet i sitt första varsel. Efter avtalsperioden slut den sista mars löpte avtalet med 7 dagars uppsägningstid. Det är praxis i de flesta kollektivavtal.

I samband med varsel ska avtalet sägas upp. När det råder avtalslöst tillstånd en vecka senare kan stridsåtgärden sättas in. Sådan är formaliteterna runt varsel och konflikter.

­– Vi gav dem chansen att hantera detta på ett snyggt sätt. Vi kanske var lite väl snälla, men det finns ingen anledning att vara dumma mot varandra, säger Mattias Dahl, vd Svenska Flygbranschen.

Han tillbakavisar att det skulle ligga cynism bakom deras invändning mot det första varslet, att arbetsgivarna skulle tjäna opinionsmässigt om strejken bröt ut en fredagskväll när många skulle starta sina semesterresor.

– Vi är ointresserade av strejk. Och vi är än mindre intresserade av strejk när många vill flyga på grund av EM-fotbollen.

Mattias Dahl är också irriterad över hur Svensks Pilotförening behandlade arbetsgivarnas dispensansökan. De ville ha möjlighet att flyga hem strandsatta charterresenärer. Facket krävde att arbetsgivarna först gick med på ett antal avtalskrav för att bevilja dispensen.

– Den typen av utpressning vänder vi oss emot.

På tisdagsförmiddagen gjorde medlarna trevande försök till nya förhandlingar mellan parterna. De träffade både fack och arbetsgivare. I den mycket infekterade konflikten har parterna inte talat i klartext om vad piloterna tjänar, men nu släpper arbetsgivarna uppgifter om de tariffer som styr piloternas löner.

I det senaste medlarbudet, som piloterna avisade sent på söndagskvällen, skulle ingångslönen för en ny pilot ligga på 36 000 till 38 000 kronor i månaden. De lägsta tarifferna för nya styrmän är idag 32 000 till 34 000 kronor. En kapten som nått upp till högsta tariffen ligger på 96 120 kronor plus tillägg. (Läs mer om piloternas löner i faktaruta).

Mattias Dahl är tydlig med att normen i årets avtalsrörelse på 2,2 procent även ska gälla piloterna.

– Vi kan höja lönerna så länge ramen blir 2,2 procent. Vi har redan dealat med andra fack i branschen. Vi måste kunna titta de grupperna i ögonen.

Han håller med pilotfacket om att de gjorde stora uppoffringar när SAS var nära konkurs 2012. Det är riktigt att lönerna då sänktes med 8 procent, genom att varje steg i tarifferna sänktes med den procentsatsen. Men även när piloternas tariffer var frysta år 2013 och 2014 flyttades de enskilda individerna uppåt i tarifflöneskalan och fick därmed högre lön.

– Men andra grupper gjorde lika mycket för SAS. Piloterna är få, medan övriga anställda är många. Deras bidrag blev större.

Pilotfacket sa under måndagen till Arbetet att ingen annan personalgrupp hade avstått så mycket som de hade gjorde.

– Det får stå för dem. Alla yrkesgrupper ställde upp med fantastiska bidrag.

Lönelista för piloter

• Piloterna är en av de bäst avlönade yrkesgrupperna i samhället, men exakt hur mycket de tjänar har parterna dolt. Nu har Svenska Flygbranschen släppt uppgifter till Arbetet.

• På SAS har piloterna två tariffer, en för anställda före 2012, en för senare anställda. Båda innehåller 29 steg och har en kolumn för styrmän och en för kaptener.

• Den nya tariffen startar, som pilotfacket uppgett, på 28 850 kronor. Men det allra lägsta lönesteget gäller enbart praktiktjänstgöring för styrmän som ännu inte får flyga. SAS har inga sådana anställda.

• Nyanställda styrmän går in på något av stegen 31 900 till 33 900 kronor.

• Efter 13 år har lönen stigit till 56 450 kronor.

• Då övergår piloten senast till tjänstgöring som kapten. Det innebär att piloten startar på 13:e steget i kaptensskalan, 73 730 kronor.

• Kaptenernas tariffer i den nya skalan går från 47 400 kronor i steg ett till 92 810 kronor i steg 29.

• I den gamla tariffskalan var slutlönen för kaptener 96 120 kronor.

• För styrmän löpte tarifferna i den äldre skalan från 36 070 till 81 250  kronor.

• Snittlönen beräknat på alla piloter i SAS, både styrmän och kaptener, är 78 000v kronor, enligt Svenska Flygbranschen.

• I medlarnas andra bud, som lämnades i söndags kväll, hade de båda tariffsystemen slagits samman, men det var ingen strikt övergång till det gamla, högre lönesystemet.

• Enligt arbetsgivarna skulle en ny styrman starta på en nivå mellan 36 000 och 38 000 kronor.

(Alla siffror har rundas av)

LÄS OCKSÅ

”SAS fel att passagerare drabbas”

Pilotstrejken fortsätter

400 SAS-piloter går i strejk

Piloterna vill spränga märket i småbitar

”2,2 procent är det märke som gäller”

Flygstrejk hotar fotbollsfans EM-närvaro