Martin Wästfelt. Foto: Alex Giacomini

Martin Wästfelt. Foto: Alex Giacomini

Arbetsdomstolen kommer att få avgöra om Unionen och Sveriges Ingenjörer kan strejka sig till flexpension. De båda förbunden accepterar inte beslutet som stoppade strejken i våras, utan går vidare med målet.

 – Frågan är viktig för oss, men också för alla arbetsmarknadens parter. AD betonade att de inte hade haft möjlighet att höra PTK och Svenskt Näringsliv som är parterna i ItP-avtalet. Då måste vi fortsätta med frågan, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.

Tillsammans med Sveriges Ingenjörer har förbundet lämnat in en lång inlaga till Arbetsdomstolen (AD) där de går igenom hur tjänstemännens avtalspension, ITP-avtalet, växte fram.

De båda förbunden anser att inte enbart ITP-avtalet reglerar pensionsvillkoren, utan kan ha särskilda regler för nedtrappning av arbetstiden i branschavtalen. Arbetsgivarna hävdar motsatsen. Flexpension handlar om möjligheten att gå ner i tid i slutet av arbetslivet och kompensera inkomstbortfallet med delpension. Den som inte vill utnyttja möjligheten får istället högre tjänstepension.

AD var heller inte eniga när de tog ett interimistiskt beslut som stoppade förbundens strejk i tjänstesektorn.

Det var i april som Unionen och Sveriges Ingenjörer varslade om strejk mot Almega. Omkring 10 000 medlemmar skulle lägga ner arbetet om inte motparten accepterade införandet av flexpension i tjänstesektorn. Systemet finns redan inom industrin, handeln och byggsektorn.

Almega gjorde en fredspliktsinvändning och menade att pensionsfrågorna regleras i ITP-avtalet, som inte var uppsagt och då råder fredsplikt. Majoriteten i AD gick på den linjen i det intermistiska/tillfälliga beslutet.

Domen i AD lär dröja. Enligt tidigare uppgifter från domstolen till Arbetet kan ett avgörande inte väntas före nästa avtalsrörelse är klar nästa vår. Men facket har begärt en skyndsam behandling. De skulle behöva en dom före jul för att återigen kunna bädda in kravet om flexpension i sina avtalskrav mot Almega.

– Men detta är inte enda vägen att säkra flexpension. Om domstolsförhandlingen skulle lägga krokben för frågan hade vi inte ha fortsatt, säger Martin Wästfelt.

LÄS OCKSÅ

Ingenjörer ger upp om flexpension

Avtal klart för Unionen

Unionen släpper krav på flexpension

Unionen: ”Vi är besvikna”

Olovlig strejk för tjänstemän

Beslut om strejk avslöjas 21 april

Industriarbetsgivarna: ”Vi vill att våra anställda ska ha bra pensioner”

Inget undantag från strejk för PTS

Tjänstemannastrejk avgörs på onsdag

Tjänstemannastrejk skjuts upp

Unionen: SVT uppmanar folk att bli strejkbrytare

Almega vill stoppa strejk för flexpension

Därför bråkar Almega och facken om flexpension

Almega granskar facket

Unionen utvidgar strejkvarsel

Svart i rutan om Unionen strejkar

Unionen och Sveriges Ingenjörer varslar om strejk

Nära strejk för tjänstemän

Tjänstemän laddar för konflikt

”Inte alls nära varandra om flexpension”

Tjänstemän laddar för storkonflikt