STOCKHOLM 20061207 En st‰dare plockar upp skr‰p p en perrong i tunnelbanan. Foto Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10180

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Den lågavlönade yrkesgruppen städarna får 590 kronor i löneökningar. Därmed är hotet om strejk i nästa vecka avvärjt. Enligt parterna håller sig ändå avtalet inom märkets 2,2 procent.

Fastighets och Seko hade varslat om strejk för på 12 företag från och med mitten av nästa vecka, men efter medling är nu ett avtal i hamn.

– Det känns jättebra. Framförallt att även ingångslönerna höjs med 590 kronor. Alla som börjar i branschen får gå in på den lönen. Därför är det så viktigt att den höjs lika mycket som resten, säger Magnus Pettersson, Fastighets förbundsordförande.

Målet att städarna skulle ha 590 kronor i löneökningar lyckades alltså förbunden uppnå. Uppgörelsen följer det andra märket, som Handels satte som ett krontal i början av april.

– Vi är nöjda eftersom detta följer den rekommendation som LO och Svenskt Näringsliv riktade till parterna, säger Magnus Pettersson.

Han syftar på den debatt som varit om vad märket nivå är. Fastighets och Seko hävdar att 590 kronor är märket för de lågavlönade. Svenskt Näringsliv har vänt sig mot synsättet och menar att om löneökningarna uttrycks i kronor ska avtalets kostnader ändå landa inom 2,2 procent.

Avtalet slöts efter medling. Enligt medlingsinstitutets beräkningar håller det sig inom industrins märke på 2,2 procent. Även arbetsgivarna ställer upp på den beräkningen.

– Det viktigaste för oss är att vi fick ett avtal innan konflikten bröt ut, säger Marcus Lindström, förhandlingschef för Almega Städföretagen.

Utöver löneökningarna är en viktig del en förändring av ungdomslönerna. Ribban innan en anställd hamnar på den avtalade ingångslönen höjs till 22 år. Då är lönen 21 700 kronor. För yngre medarbetare är månadslönen 20 430 kronor.

– Ungdomslönerna är en stor och viktigt bit. Den biten är vi mest nöjda med i det nya avtalet. Vår bransch är en stor inträdesmotor för många till arbetsmarknaden, säger Marcus Lindström.

För att få både ingångslönen och övriga löner höjda med 590 kronor har facken även gått med på en förändring av trappan med branschvanetillägg. Den innehåller tillägg efter 2, 4 respektive 6 års arbete. Nu flyttas en del pengar från det andra steget till det sista, men slutsumman efter sex års branschvana blir densamma, ca 1 700 kronor.

LÄS OCKSÅ

”590 kronor är inget märke”

Målarna varslar om sympatistrejk

LO och Svenskt Näringsliv i bråk om krontalsmärke

Fastighets sympativarslar

Fastighets och Seko varslar om stridsåtgärder

Låsta städförhandlingar om nytt städavtal

LO och Svenskt Näringsliv: följ den satta nivån