Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

PLANERA STOCKHOLM 20120112 Studera. En student vid Stockholms universitet sitter lutad ˆver sina bˆcker. Foto: Anders Wiklund / SCANPIX / Kod 10140

Foto: Anders Wiklund/TT

GLOBAL DEBATT. Europa behöver flexibla utbildningsvägar som gör det möjligt för var och en att höja sina baskunskaper. Den unika kompetensagenda jag lägger fram i morgon, fredag den 10 juni, kommer att utgöra en viktig grund för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden för många miljoner människor i ett Europa där en av fem vuxna har läs- och skrivsvårigheter. Det skriver EU-kommissionär Marianne Thyssen.

En av fem vuxna i Europa har läs- och skrivsvårigheter och ännu fler har dåliga kunskaper i matematik. Två av fem behärskar inte den digitala tekniken. Dessa människor löper stor risk att drabbas av arbetslöshet, fattigdom och social utestängning.

Samtidigt sitter alltför många människor fast i jobb som inte är anpassade till deras begåvning. En av tre akademiker utför arbete som inte kräver någon universitetsexamen.

Trots att många länder har en alltför stor arbetslöshet säger nästan hälften av arbetsgivarna att de inte kan hitta arbetstagare med rätt kompetens. Europa har helt enkelt inte råd att gå miste om så många människors begåvning.

Det är därför som jag lägger fram en ny kompetensagenda för Europa som ska leda till kompetens för bättre arbetstillfällen.

Åtgärderna kommer att inriktas på att höja baskunskaperna och främja högre kompetens, att göra det enklare att utnyttja och förstå kvalifikationer (inklusive kvalifikationer som människor tillägnar sig utanför skolan) och att tillhandahålla bättre och mer aktuell information om den kompetens som arbetsgivarna behöver nu och i framtiden.

Här är tre exempel på vad jag vill uppnå:

• För det första måste vi höja kompetensnivån. Vi måste se till att var och en har de läs-, skriv- och räknekunskaper och de digitala färdigheter som de behöver på arbetsmarknaden och i livet. Här är den grundläggande utbildningen av central betydelse, men det krävs också vägar för en andra chans för de människor som faller mellan stolarna.

I kompetensagendan ingår därför en s.k. kompetensgaranti för att EU-länderna ska införa flexibla utbildningsvägar som gör det möjligt för var och en att höja sina baskunskaper och banar väg för tillägnande av kvalifikationer på högre nivå. Detta kommer att utgöra en viktig grund för att öka möjligheterna på arbetsmarknaden och i livet för många miljoner människor i Europa och se till att våra ekonomier kan växa och frodas.

• För det andra måste vi se till att den yrkesinriktade utbildningen blir ett förstahandsval och inte ett andrahandsval för människor, och att den erbjuder smidiga och effektiva vägar till arbetsmarknaden eller vidareutbildning. Vi måste också främja lärande på arbetsplatsen för att kunna utveckla kompetens på hög nivå, inklusive inom de ledande sektorer som kan driva på innovation och tillväxt i Europa.

• För det tredje måste vi se till att människors begåvning kan tillvaratasoch säkerställa att deras kvalifikationer är tydliga och begripliga inom alla ekonomiska sektorer och i alla europeiska länder. För att uppnå detta måste vi stärka samarbetet när det gäller att jämföra kvalifikationer inom EU, men även utanför våra gränser. Det skulle också bidra till att vi kan utnyttja den kompetens som finns hos migranter och asylsökande och locka högkvalificerade arbetstagare från andra länder.

Marienna Thyssen. Pressfoto

Marianne Thyssen. Pressfoto

Tillsammans kan vi klara av kompetensutmaningen och hjälpa människor som vill gå vidare att lyckas, utnyttja sina möjligheter och få ett bättre liv.

Detta måste vi kunna erbjuda en ung akademiker som fastnat i ett mindre kvalificerat yrke, en ingenjör i 50-årsåldern vars kvalifikationer blir förbisprungna av den nya tekniken eller en ung man vars dåliga läs- och skrivkunskaper betyder att han inte kan få något kvalificerat jobb.

Genom att arbeta tillsammans med medlemsländerna, regionerna och kommunerna, arbetsmarknadens parter, aktörer på utbildningsområdet och företag kan vi få något uträttat.

Marianne Thyssen EU-kommissionär