STOCKHOLM 2010-11-14 Mona Sahlin avgÂr som partiledare fˆr socialdemokraterna. Hon kommer inte att kandidera till posten n‰r partiet hÂller en extra partikongress i bˆrjan av n‰sta Âr. Bredvid stÂr partisekreterare Ibrahim Baylan Foto Anders Wiklund / SCANPIX kod 10040

Socialdemokraternas utbildningspolitik var bättre när Mona Sahlin och Ibrahim Baylan var i opposition, skriver Patrice Soares. Foto: Anders Wiklund/TT

ARBETET DEBATT/SLUTREPLIK. Visst föreslår den rödgröna regeringen reformer på utbildningsområdet. Men av den framåtanda som S utstrålade i opposition på utbildningsområdet finns inte mycket kvar. Det skriver S-debattören Patrice Soares i en slutreplik.

DEBATTREPLIK Så satsar regeringen på utbildningspolitiken

DEBATT Dags för ny(S)tart i utbildningspolitiken

Klas-Herman Lundgren, politiskt sakkunnig hos ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S) och Erik Pederssen, politiskt sakkunig hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) svarade snabbt på min debattartikel 23 maj om bristen på utbildningspolitik från den rödgröna regeringen.

Tack för det snabba svaret. Men min kritik står kvar: Kunskapslyft låter ju fint. Men det förra Kunskapslyft en S-regering genomförde innebar att över en miljon svenskar fick läsa in högskolekompetens.

Och en utbyggnad av högskolan allena (inte Komvux, Yrkesvux, Folkhögskolan och Högskolan) med över 100 000 platser. I det nya kunskapslyftet pratar vi alltså om en utbyggnad motsvarande hälften av de platserna, på fyra utbildningsområden dessutom. Man kan inte bara döpa en reform till något fint, reformen måste också kunna leva upp till sitt namn.

Förra året kom bara lite drygt hälften av alla studenter in på sitt förstahandsval till högskolan. På vissa program kommer så få som neråt 10 procent av de sökande in på sitt förstahandsval. Det måste ju betecknas som alldeles för svaga siffror för en progressiv regering.

Bygg ut högskolan rejält och låt fler städer starta en högskola. Många städer runt om i landet står redan på kö för att få starta en högskola. Börja i Härnösand, vars högskola den borgerliga regeringen lade ner under förra mandatperioden. Vi vet att närheten till en högskola kanske har större betydelse för viljan att läsa vidare än något annat jämförbart kriterium.

Ni skriver att ni på departementet nu utreder 25:4 regeln. Tillsätter en utredning gör man inte sällan när man inte orkar driva saken genom riksdagen. Stora delar av LO-kollektivet är angelägna att det blir ett återinförande av 25:4 regeln. Och hur blir det med den allmänna högskolebehörighet för alla gymnasieprogram, även de som går yrkesförberedande? 10 000-tals högstadieungdomar undrar.

Både avskaffandet av 25:4 regeln och avskaffandet av den allmänna högskolebehörigheten för yrkesprogrammen röstade Socialdemokraterna emot i riksdagen. Dessutom är det ju så att Socialdemokratiska partiet tagit beslut på att man vill återinföra 25:4 regeln och den allmänna högskolebehörigheten. Läs på hemsidan. www.socialdemokraterna.se

För att inte verka så defensivt kanske utbildningsdepartementet borde titta på reformer som att lagstifta om rätt till sitt förstahandsval vid valet av gymnasiestudier. Redan 1990 fattade riksdagen ett beslut, i och med propositionen växa med kunskap, om att man så långt möjligt ska komma in på sitt förstahandsval. Fortfarande idag 26 år senare är det inte så att alla kommer in på sitt förstahandsval.

Patrice Soares

Patrice Soares

Och man borde kanske besluta om rätt till studiemedel i 280 veckor istället för dagens 240 veckor, något som både Peter Eriksson (MP) och Maria Wetterstrand (MP) så framsynt motionerat om i riksdagen för några mandatperioder sedan. Det skulle till exempel göra det lättare för en akademiker som behöver ställa om och skaffa sig en ny utbildning att göra så.

Jag var uppriktigt imponerad av Marie Granlund, Ibrahim Baylan och Mikael Damberg när de var utbildningspolitiska talespersoner för partiet under Mona Sahlin. De gjorde samtliga ett strålande oppositionsarbete mot Björklund sorteringsskola. Av den framåtanda som de utstrålande verkar tyvärr inte mycket finnas kvar.

Jag tror att utbildningspolitiken kommer spela en viktig roll i nästa valrörelse. Läser man S egen valanalys så rankade väljarna förra valet utbildningspolitiken som den viktigaste frågan av alla. Vi har inte råd att spela bort det utbildningskortet.

Patrice Soares, socialdemokratiska debattör Lund