STOCKHOLM 20110716 En man sitter med huvudet i h‰nderna, huvudv‰rk Foto Christine Olsson / SCANPIX / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

Antalet långtidssjukskrivna kvinnor har ökat 75 procent på fem år, enligt statistik från Afa försäkringar. Ökningen av allvarliga arbetsolyckor har dock stannat av.

LÄS OCKSÅ Ledare: Det borgerliga motståndet mot döden på jobbet

År 2014 var 42 000 kvinnor sjukskrivna i 90 dagar eller mer, enligt statistiken från Afa. Det är betydligt fler än 2009 då de långtidssjukskrivna kvinnorna var nere i 24 000. Det är nästan dubbelt så vanligt att kvinnor drabbas av de långa sjukskrivningarna som registreras hos Afa. Ökningen av sjukskrivningarna har också varit större bland kvinnor än bland män.

Sjukskrivningarna blir också allt längre. Medianlängden på de långa sjukskrivningarna var 288 dagar för kvinnor år 2014, vilket är 49 dagar längre än för männen.

– Att längden på sjukfallen har ökat kan förklaras med att andelen psykiska diagnoserna har ökat och generellt innebär de en längre sjukskrivningstid än övriga diagnoser, säger Anna Weigelt, chef analysavdelningen på AFA Försäkring.

Det är de psykiska diagnoserna som ökar mest och är den vanligaste anledningen till långtidssjukskrivningar. Störst risk att drabbas av psykiska diagnoser löper kvinnor inom socialt arbete. Den näst vanligaste anledningen till långa sjukskrivningar är muskuloskeletala diagnoser där tillexempel förslitningsskador ingår.

Afas statistik över långa sjukskrivningar omfattar dock inte hela arbetsmarknaden. Privatanställda tjänstemän och statligt anställda ingår inte i statistiken.

Även antalet arbetsolyckor som anmäls till Afa har ökat rejält och mer än fördubblats sedan 2009, som var ett rekordlågt år även för olyckor. Ökningen behöver dock inte betyda att så många fler skadar sig på jobbet.

– En tydlig förklaring är att år 2012 förbättrades villkoren i försäkringen så att fler skador omfattas. Vi införde också en webbanmälan så vi kan anta att det är fler som anmäler sina skador i dag, säger Anna Weigelt.

De allvarliga arbetsolyckorna som lett till minst 30 dagars sjukskrivning eller invaliditet har dock inte ökat alls lika mycket. År 2014 anmäldes 10 500 allvarliga arbetsolycksfall och det var ungefär lika många som året innan. Det innebär att det i genomsnitt sker 29 allvarliga arbetsolyckor varje dag i Sverige.

Byggnadsträarbetare och träindustriarbetare är de yrkesgrupper som löper störst risk att drabbas av allvarliga arbetsolyckor.

De farligaste jobben

För kvinnor: 1.Träindustriarbetare 9,5 2.Poliser 8,5 3.Livsmedelsarbetare 8,3 4.Jord-, skogsbrukare, trädgårdsarbetare 7,6 5.Betong-, bygg- och anläggningsarbetare 5,2 För män: 1.Byggnadsträarbetare 11,4 2.Träindustriarbetare 9,7 3.Brandpersonal 9,5 4.Poliser 9,5 5.Livsmedelsarbetare 8,7 Källa: Afa Försäkring. Uppgifterna gäller år 2014 och risken anger antal allvarliga arbetsolyckor per 1 000 sysselsatta.