NYKlepkeWEBB

Just nu går det bra för socialdemokraterna. Politiken ger resultat i bättre ekonomi och sänkt arbetslöshet, och väljarstödet ökar.

Men i borgerlig press ges en helt annan bild.

Här odlas ständig den rakt motsatta bilden, den att Socialdemokratin är på väg mot katastrof. Vad siffror än säger, vad svenska folket än uttrycker i val och valundersökningar: Socialdemokraterna är på väg mot katastrof.

Som en inlärd papegojfras får vi ständigt läsa samma sak: Socialdemokraterna är på väg mot katastrof.

Och naturligtvis är det borgerlig åsiktsjournalistik snarare än faktajournalistik som kommer till uttryck på tidningarnas nyhetssidor när denna katastrofbild slentrianmässigt kletas fast på Socialdemokraterna i allmänhet och Stefan Löfven i synnerhet.

Till exempel presenterade Expressen förra veckans partisympatiundersökningar som ”Katastrofsiffror för regeringen”.

I verkligheten hade Socialdemokraterna gått framåt med statistiskt säkerställda 1,9 procentenheter i den mest tillförlitliga undersökningen från Statistiska Centralbyrån och de tre rödgröna partier som står bakom regeringens budget gick tillsammans fram 2,0 procent.

Men Expressen valde i stället att jämföra med valresultatet.

Och naturligtvis kan man jämföra dagens resultat med valfritt resultat i det förgångna och utbrista ”succé” eller ”katastrof” beroende på utfall av jämförelsen.

Med samma logik är Liberalernas utveckling alltid en katastrof så länge de inte nått upp till 1950-talets siffror på närmare 25 procent.

Men om ett parti nu går framåt så borde väl nyheten vara att partiet går framåt, inte vad som händer jämfört med ett antal år sedan.

Expressens vilja att para ihop begreppen ”regering” och ”katastrofsiffror” var dock lite väl tydlig.

Efter några timmar ändrades skrivningen, så att det mer framgår att Socialdemokraterna går framåt nu – vilket som sagt är den journalistiska nyheten, utan inblandning av politiska värderingar.

Det hindrade dock inte Aftonbladet att redan dagen efter på nyhetsplats redovisa en egen undersökning om svenska folkets förtroende för Stefan Löfven där presentationen var lika tydligt vinklad.

Fakta i undersökningen var att andelen som anser att Löven är ”ärlig” hade ökat med fyra procent.

Andelen som anser att han är ”tydlig” hade ökat med tre procent.

Epitetet ”humoristisk” ökade fem procent, ”kreativ” ökade tre procent och lika mycket ökade epitetet ”positiv”. ”Inspirerande” ökade en procent och ”engagerande” och ”förmåga att fatta beslut” var kvar på plus minus noll.

En ökning av förtroendet på sju av nio områden, alltså, och ingen förändring på de två övriga.

Av detta drar Aftonbladet rubrikslutsatsen att Löfven är ”En trist man utan idéer – men ärlig”.

Det är svårt att tro att det kan ligga någonting annat än rena politiska värderingar bakom denna vinkling.

I den uppsjö av undersökningar som numera presenteras, där tillförlitligheten blir allt lägre genom stigande bortfall och osäkra webbenkäter, är det visserligen bra att läsa alla undersökningar med ett visst mått av kritiskt tänkande.

Men det är något helt annat att som Expressen och Aftonbladet utgå från ett politiskt styrt önsketänkande och helt sonika dra slutsatsen att undersökningarna nog egentligen visar den totala motsatsen mot vad de visar i verkligheten.