Skärmavbild 2016-06-01 kl. 08.25.56Vilken författare borde vi minnas bättre, läsa mer? Shakespeare, Strindberg, Lidman, Boye? Eller Thomas Thorild, Aksel Lindström, Carl-Emil Englund? Under 1900-talet blev det närmast en folkrörelse att starta litterära sällskap. Det första som ägnade sig åt en person anses vara Bellmans minne från 1899.

1990 startade Dels, De litterära sällskapens samarbetsnämnd, med då 26 sällskap, nu 120. Paraplyorganisationens helägda dotterbolag ger ut kulturtidningen Parnass med fyra nummer om året.

Förutom att stödja sällskapen på olika sätt och ordna litterära evenemang, har Dels opinionsbildat för kulturskriftsstödet och fristadssystemet.

Läs mer på dels.nu

• 120 litterära sällskap samlas i Dels. En femtedel av dem lyfter fram författare som är kvinnor.

LITTERÄRA SÄLLSKAP

Litterär vandring i Maria Sandels fotspår

Krönika: Ge mig ett svenskt Jack-London-sällskap – John Swedenmark

Vibeke Olsson: Därför är jag med i flera litterära sällskap

Ove Allanssons anhängare aktiveras