Den som kollade säsongens Mästarnas mästare i SVT kanske, precis som jag, funderade på det evinnerliga skålandet i vin under tävlingens gång.

Idrott och alkohol och public service hör tydligen ihop numera, vilket bara är att beklaga. För så okomplicerat trevlig är inte den relationen. Någonstans.

Denna vecka har vi skrivit om Kommunals kongress och följdverkningarna av bland annat slarvigt regelverk runt alkohol.

Förbundet stramar nu upp sin policy, precis som Handels nyligen gjort. Arbetsgivare har ansvar för rehabilitering och att arbeta förebyggande mot missbruk.

Skärmavbild 2016-06-02 kl. 07.52.42

Foto: Mark Earth/TT

Men fortfarande är många företag inne på helt andra spår, där alkohol blivit en del av själva arbetslivet.

Mer än hälften har blivit bjudna på alkohol på jobbet, medan endast 36 procent har erbjudits att träna på arbetstid, visar en ny rapport, läs mer om den här. En stor grupp dricker mer än de tänkt för att ”passa in”.

En alkoholpolicy borde vara rutin, men är det sällan. Baksidorna med alkoholmys i jobbsammanhang bör diskuteras och problematiseras.

Mer alkohol än träning på jobbet är en märklig prioritering som knappast minskar stress eller bidrar till bättre arbetsmiljö.

Det finns många föreställningar runt beroende. Exempelvis tror runt hälften av de tillfrågade att ”riskbrukare” inte kan ändra sina alkoholvanor.

Det är fel, konstaterar Ewa Lindberg Wåhlin, psykoterapeut och psykolog, som talade på ett seminarium ordnat av Alna, en organisation som arbetar med missbruksfrågor i arbetslivet. Ungefär 850 000 i befolkningen kan klassas som högkonsumenter.

Många hamnar i missbruk av okunskap, säger hon. De flesta har aldrig fått eller erbjudits behandling. Men den hjälper, om än inte alla. Det är enklare än man tror, är hennes budskap. Hon förordar en kognitiv metod som strikt reglerar när, hur och hur mycket alkohol man kan tillåta sig. Samt saklig information om de många negativa hälsoeffekterna, Och ytterst få föds till alkoholberoende, man dricker sig till det. (Mer information om alkoholbehandlingar finns på www.ayus.nu)

Fest och sociala aktiviteter i all ära. Det som rustar anställda är kunskap. Utbildning är ryggraden i det fackliga arbetet. Varje år satsar LO-facken flera hundra miljoner kronor på utbildning av medlemmar och förtroendevalda, visar vår enkät.

Men med otrygga anställningar har det har blivit allt svårare att få ledigt. En förklaring är det allt tuffare arbetslivet. Läs om hur det fackliga ljuset tänds i skolbänken här.

Fotnot: LO Mediehus har en alkoholpolicy under utarbetande