Rekordmånga asylsökande och nyanlända människor är i praktik. LO och olika förbund kräver nu facklig kontroll för att inte människor ska utnyttjas och arbetsmarknaden få en snedvriden konkurrens.

I dag är en fjärdedel av samtliga deltagare i Arbetsförmedlingens arbetspraktik nyanlända*. Förra året handlade det om 18 procent. 2010 var det 7 procent. Även asylsökande i den praktik som Migrationsverket ansvarar för ökar. Totalt gjorde cirka 4 300 personer den sortens praktik förra året. Bara fram till och med april i år handlar det om närmare 3 500 personer. De vanligaste branscherna är offentlig verksamhet, parti- och detaljhandel samt hotell- och restaurangverksamhet.

En skillnad, utöver uppehållstillståndet, är fackets inblandning i praktiken. I den som Arbetsförmedlingen ansvarar för ska facket uttala sig om arbetsplatsen utifrån de papper arbetsgivaren själv skickat in till myndigheten. Det sker inte i Migrationsverkets praktik. I båda fallen har dock flera fall av utnyttjande uppmärksammats. Det handlar om människor som jobbar tolv timmar om dagen sex dagar i veckan till exempel.

Mot den bakgrunden begärde LO, samt ordföranden och ombudsmän från Fastighets, Handels, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall samt Kommunal, ett möte med de båda myndigheternas generaldirektörer, vilket skedde under onsdagen.

– När det gäller Arbetsförmedlingen där vi har samråd blev det tydligt att förtroendet måste höjas från båda håll, säger Linda Grape, utredare inom arbetsmarknadspolitik på LO som deltog i mötet.

Fackförbunden vill höja kvaliteten i samrådet. Enligt Linda Grape är det svårt för fackliga representanter att uttala sig om arbetsplatser som saknar kollektivavtal, eftersom facket inte har någon insyn alls. Att ta ställning åt en praktikplats som skriver att praktikanten ska syssla med ”sedvanliga arbetsuppgifter” nämner hon som exempel på en sådan svårighet.

Och fackförbunden måste bli bättre på att inse Arbetsförmedlingens begränsade mandat, till exempel finns inget krav på kollektivavtal.

– Det kan vi i dag bara beklaga, men det får vi driva politiskt och påbörja efter LO-kongressen.

När det gäller Migrationsverkets praktik säger Linda Grape att facket och myndigheten har olika syn på verksamheten. Migrationsverket ser praktiken som en ren humanitär insats, att asylsökande ska ha något att göra.

– Det har vi ju förståelse för. Men vi kan inte bortse från risker att människor utnyttjas och de effekter det får för arbetsmarknaden.

LO och de aktuella förbunden skulle vilja att Arbetsförmedlingen tog över all praktik för asylsökande och nyanlända. I vårbudgeten vill regeringen att länsstyrelserna tar över ansvaret ”för tidiga insatser för att underlätta asylsökandes etablering i samhället”. Dit kommer med stor sannolikhet Migrationsverkets praktik att höra från och med årsskiftet. Men än ges inga klara besked i frågan från regeringen.

– Jag har svår att se hur länsstyrelserna, som inte är en operativ myndighet, ska göra det arbetet. Det vore bättre för alla om Arbetsförmedlingen som har upparbetade rutiner gör det, säger Linda Grape.

Fotnot: En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.