Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Regeringen fortsätter sitt lobbyarbete för att få till stånd ändringar i utstationeringsdirektivet, skriver Dagens Nyheter.

För tre veckor sedan skrev Arbetet Global om hur elva länder, däribland Danmark, vill stoppa en förändring av utstationeringsdirektivet. En sådan kan leda till att utländska arbetare som utstationeras till Sverige kan få samma lön och villkor som svenska.

11 av EU:s 28 länder gav då ”gult kort” till ett förslag om en förändring av EU:s utstationeringsdirektiv. Ett gult kort innebär länderna kräver att EU ska gå igenom förslaget igen.

Det är främst östeuropeiska länder som gav ett gult kort men även Danmark gjorde det.

– Jag är förvånad över att till och med danska socialdemokrater står bakom ett gult kort, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) strax efter att beskedet kom för tre veckor sedan.

Den svenska regeringen har sedan dess fortsatt sitt lobbyarbetet för att ändå få igenom förändringen av utstationeringsdirektivet, uppger Dagens Nyheter.

Svenskt Näringsliv anser att EU-kommissionen helt bör dra tillbaka sitt förslag.

LO anser däremot att EU-kommissionen ändå bör driva igenom de förändringar som tidigare föreslagits.

Ett gult kort innebär att EU-kommissionen måste se över förslaget igen men behöver inte göra några förändringar.

Endast två gula kort har delats ut tidigare.

Det ena var 2012 då flera länder inte vill utöka fackets rätt att strejka. I det fallet backade EU-kommissionen från sitt förslag.

Det andra gula kortet delade ut 2013 då EU-kommissionen ville inrätta en åklagarmyndighet. I det fallet valde EU att, trots varningen, gå vidare med sitt förslag.