Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Storbritannien, Irland och Zimbabwe. FN-organet ILO har nu kommit överens om vilka 24 länder som behöver specialgranskas för brott mot organisationens konventioner.

– Storbritannien granskas för att de 2013 införde en lag som beskär konflikträtten eftersom man tillåter att bemanningsföretag anlitas under strejker, säger Oscar Ernerot, LO.

En av ILO:s viktigaste jobb är att granska vilka länder som bryter mot  FN-organets konventioner. Varje år så tar arbetsgivarna fram en lista över vilka länder som ska granskas. I år hamnade först ett 40-tal länder på listan som nu förhandlats ner till 24.

I Storbritanniens fall handlar det om att granska om landet brutit mot konvention 87 som handlar om rätten att organisera sig. Facket anser att den konventionen också skyddar strejkrätten, vilket arbetsgivarna inte håller med om.

Förutom Storbritannien finns andra europeiska länder, som Irland, Tjeckien och Vitryssland. Andra länder på listan är Nigeria, Qatar och Zimbabwe. (Se hela listan intill).

Nästa steg är att regeringarna för de länder som finns på listan ska ställas till svars av fack och arbetsgivare.

Nästa vecka ska ILO komma med en rekommendation till länderna.

FN-organet håller för närvarande sitt stora årliga möte i Genève. Andra frågor som tas upp är hur konfliktländer ska ställa om arbetslivet från krig till fred.

Frågor om arbetsvillkoren för underleverantörer tas också upp.

– Vårt långsiktiga mål är att det ska skapas en ny ILO konvention som ska ge anställda hos underleverantörer bättre arbetsvillkor, säger Oscar Ernerot.

Ett första steg mot en ny konvention hoppas facket ska tas genom att i år inrätta en expertgrupp som ska ta fram ett förslag hur en sådan text ska se ut.

ILO-mötet i Genève avslutas den 10 juni.

Länder som ILO ska granska

Madagaskar

Nigeria

Filippinerna

Turkmenistan

Vitryssland

El Salvador

Ecuador

Guatemala

Honduras

Indonesien

Irland

Kazakstan

Malaysia

Mauritius

Mauretanien

Mexiko

Qatar

Storbritannien

Swaziland

Tjeckien

Venezuela

Zimbabwe

Bangladesh

Kambodja

 

Källa: ILO