Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson avgår. Fackförbundets styrelse saknar förtroende för honom efter att han missat att ta upp sidoinkomster på 16 000 kronor i månaden.

Tomas Abrahamsson.

Tomas Abrahamsson.

– Jag avgår frivilligt, säger Tomas Abrahamsson till Sekotidningen.

Avgången, som sker ett år innan förbundets kongress, kommer dock efter att Sekos styrelsen ställt en förtroendefråga.

På en muntlig fråga har Tomas Abrahamsson inte nämnt att han har sidoinkomster på 16000 kronor i månaden. Pengarna är en ersättning från det internationella transportfacket ITF.

Den uppgiften saknades också i Sekos verksamhetsberättelse.

I Sekos verksamhetsberättelse står det, enligt Sekotidningen, att Thomas Abrahamsson har en månadslön på 56 867 kronor och externa arvoden på drygt 11000 kronor i månaden. Men hans externa arvoden har alltså uppgått till drygt 27000 kronor i månaden.

Enligt uppgifter till Sekotidningen var oenigheten stor i förbundsstyrelsen inför misstroendeförklaringen och det kom till omröstning.

– Tomas har självmant valt att avsluta sitt uppdrag. Skälet är att en majoritet av förbundsstyrelsen uttalat ett bristande förtroende. Styrelsen uppfattar att han inte varit helt transparant i sin information kring ett av sina externa tillägg. Inga oegentligheter har skett, säger Sekos kanslichef Jonas Pettersson.

Tomas Abrahamsson lämnar sitt uppdrag som vice ordförande men har kvar sin anställning som ombudsman i förbundet fram till pensionen 2017. Förbundet kommer vara utan vice ordförande fram till kongressen nästa år.

Tomas Abrahamsson har varit vice ordförande sedan maj 2002. Han var tidigare internationell sekreterare i Svenska Sjöfolksförbundet. 1995 vald till ordförande för Seko sjöfolk, skriver Sekotidningen.

Övriga uppdrag innefattar styrelseposter i Nordiska och Europeiska Transportarbetarefederationerna och andre vice ordförande i ITF:s sjöfartssektion.