Oslo 20120125. Illustrasjonsfoto. Hacking, hackere og datakriminalitet blir av mange oppfattet som et alvorlig samfunnsproblem. Foto: Thomas Winje ÿijord / Scanpix NORGE / SCANPIX / kod 20520

Foto: Thomas Winje Øijord/TT

En mäklare gick in och ändrade i företagets eget register för att tjäna mer pengar. Han fick sparken, men vände sig till domstol. I dag kom den slutgiltiga domen.

Mäklaren flyttade först över tolv kunder från en kollega till sig själv i företagets interna register. Det handlade om ”heta projekt”, potentiellt snabbsålda villor och radhus. Kollegan var nyanställd och skulle ta över dessa projekt, i en verksamhet där lönen är helt baserad på provision från försäljningar. Mäklaren fick en skriftlig erinran.

Drygt ett halvår senare ändrar mäklaren i registret ytterligare en gång, för att eventuellt kunna få provision från en försäljning som en annan kollega ansvarar för. Han raderar sedan posten ur systemet. När det uppdagas får han sparken.

Mäklaren vänder sig först till tingsrätten för att få avskedandet ogiltigförklarat. Och tingsrätten ansåg att det fanns skäl till att i stället säga upp honom, vilket bland annat hade inneburit att mäklaren hade haft rätt till lön under uppsägningstiden. Bolaget överklagade då till Arbetsdomstolen, som i stället kom fram till att mäklaren ”grovt åsidosatt sina åliggande mot arbetsgivaren” och därmed har rätt att avskeda honom.

Totalt ska nu mäklaren stå för rättegångskostnader på 390 000 kronor. Samtliga ledamöter i domstolen står bakom beslutet.