STOCKHOLM 20160314 Stressad man sitter vid dator i kontorslandskap. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Både arbetsolyckor och arbetssjukdomar ökade under 2015. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik.

Statistiken bygger på de anmälningar som görs till Försäkringskassan och redovisas bland annat uppdelat på kön, ålder och näringsgren. Arbetssjukdomar ökar för sjätte året i rad och är vanligare bland kvinnor än bland män.

– Kvinnors arbetssjukdomar fortsätter att öka och för andra året i rad är sociala och organisatoriska faktorer den vanligaste orsaken. Det är en oroande trend som arbetsgivarna inte lyckats bryta, säger Ann Ponton Klevestedt, chef vid enheten för statistik och analys i ett pressmeddelande.

För kvinnor i branscher inom offentlig förvaltning, vård och omsorg, samt utbildning är siffrorna högst för arbetssjukdomar till följd av organisatoriska och sociala faktorer. Även bland män är de organisatoriska och sociala faktorerna störst i dessa branscher.

Sedan 2014 har arbetsolyckor med sjukfrånvaro ökat med 6 procent. Arbetsolyckor med dödlig utgång går ned under 2015 till 44, jämfört med 53 under 2014.

– Siffran för dödsolyckor i arbetet är den lägsta någonsin, men det är fortfarande en alltför hög siffra. Ingen ska behöva sätta livet till i arbetet, säger Ann Ponton Klevestedt.