Nesih Cilgin är regionalt skyddsombud för Kommunal i Stockholm. Foto: Marcus Ericsson/TT

5 000 kronor till ett gymkort eller inte ett öre. Skillnaderna inom Stockholms stad är stora när det gäller rätten till friskvårdsbidrag. Många anställda inom vård och omsorg har litet eller inget ekonomiskt stöd.

LÄS OCKSÅ Färre får träna på arbetstid

Anställda på Svenska Bostäder där merparten är tjänstemän har rätt till ett friskvårdsbidrag på 5 000 kronor om året. Samma summa får de som jobbar på det kommunala fastighetsbolaget Micasa.

Arbetet har varit i kontakt med förvaltningar och kommunala bolag inom Stockholm för att jämföra nivåerna på friskvårdsbidrag. De kommunala bolagen toppar listan, i botten hamnar stadsdelsförvaltningarna där många av de anställda är omsorgspersonal på förskolor och äldreboenden.

Personal anställda av stadsdelsförvaltningen i Hägersten och Liljeholmen får 500 kronor. Men på andra håll är det klenare beställt.

– Vi har inget friskvårdsbidrag. Däremot har vi friskvårdstimme, säger Ylva Navér, personalansvarig på Södermalms stadsdelsförvaltning, som också betonar att man har ”ett väldigt aktivt hälsoarbete som är integrerat i vardagen”.

Många av Stockholms anställda har också möjlighet att få rabatt på stadens simhallskort som ger rätt att träna och simma på stadens egna anläggningar. Det hindrar inte att det finns de som har både den rätten och dessutom friskvårdsbidrag. Men det saknas ett gemensamt regelverk för hur friskvården ska bedrivas i stadens olika verksamheter.

– Vi är medvetna om är det är väldigt stora skillnader, framför allt om man jämför vissa bolag med stadsdelarna som har ansvar för sådant som förskolor och äldreomsorg, säger vänsterpartisten Clara Lindblom, som är äldre- och personalborgarråd.

Skärmavbild 2016-05-25 kl. 08.09.07Hon har gett Stockholms stads personalstrategiska avdelning i uppdrag att kartlägga hur det ser ut.

– Det gäller att få en helhetsbild över alla typer av personalförmåner som finns. Det får inte finnas omotiverade skillnader, säger Clara Lindblom och betonar särskilt: Variationerna får inte härröra till kön.

Hon påpekar att det finns en struktur i samhället där mäns arbete värderas högre än kvinnors.

– Yrkesområden som är manligt dominerade, eller uppfattas som manliga, har ju generellt ett bättre löneläge och bättre förmåner.

De uppgifter som Arbetet tagit fram pekar på att det går igen i Stockholms stad där stadsdelarna, med många kvinnliga omsorgsarbetare, inte har samma friskvårdsförmåner som kommunala bolag. Stockholms stads kartläggning ska vara klar vid årsskiftet och Clara Lindblom vill inte uttala sig om vad som bör göras innan dess.

– Men är det så att man inte har någon friskvårdscheck eller andra förmåner och inte heller någon friskvårdstimme, då har vi verkligen problem, säger Clara Lindblom samtidigt som hon betonar att det gäller att se frågan om friskvård i ett större perspektiv.

– Det pågår ett systematiskt arbetsmiljöarbete i staden.

Hur det ser ut i alla de privata verksamheter som också bedriver omsorg på uppdrag av kommunen är det ingen som vet. Några formella krav på att anställda måste garanteras friskvård ställs inte. Men Nesih Cilgin, regionalt skyddsombud för Kommunal i Stockholms län, menar att den gruppen är missgynnad. Han skrattar till när han förväntas prata om friskvårdsbidrag.

– Ja, du. Det är inte ofta jag tänker i de banorna. Många av mina medlemmar har knappt tid att ta lunch, så jag kan ärligt säga att jag nästan har förträngt frågan om friskvård.

Hans arbetsdagar fylls av tyngre ärenden; som att anställda har arbetsdagar på 15 timmar även om själva arbetstiden kanske bara är sju. En konsekvens av så kallade delade turer.

Men när det gäller friskvårdsbidrag så konstaterar Nesih Cilgin att variationerna är stora bland de privata arbetsgivare som han har kontakt med. Bland de små hemtjänstföretagen bedömer han att flertalet helt saknar ekonomiskt stöd för anställda som vill träna på fritiden.

I de större bolagen som bedriver äldreomsorg är det däremot desto vanligare. Men för att få rätt till stödet måste man oftast vara heltidsanställd.

– Själva bidraget brukar ligga på en tusenlapp. Men det finns inga gymkort för den summan. Då är risken stor att motionerandet ändå inte blir av och att få utnyttjar bidraget, befarar Nesih Cilgin.

LÄS TEMA FRISKVÅRD

Ojämlikt stöd till friskvård

Det här får du friskvårdsbidrag för

Nedrustad företagshälsa oroar

Sången ger kraft att klara vardagen

Morgongympa med lagbasen

”Har hälsohetsen blivit för stor?”