jonas_nordling_10

Jonas Nordling. Foto: Theresia Viska

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade under fredagen nya kollektivavtal på avtalsområdena dagspress, tidskrift, etermedier och public service.

Avtalet gäller från första april och ett år framåt. Avtalet följer märkdet och ger en höjning på 2,2 procent. Men utan individuella garantier. Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling är nöjd med att varje medarbetare enligt avtalen garanteras medarbetar- och utvecklingssamtal.

– Framför allt får vi in tvingande skrivningar om åtgärdsprogram för medarbetare som halkat efter lönemässigt, vilket är mycket viktigare än exempelvis garantibelopp, säger han till tidningen Journalisten.

Journalistförbundet och Medieföretagen har också kommit överens om att tillsammans implementera Arbetsmiljöverkets nya föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Parterna är också överens om att inleda en översyn av kollektivavtalen ur ett diskrimineringsperspektiv.