Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

ilomot2015

Den 30:e maj inleder ILO sitt stora årsmöte i Genève. Övergång från krig till fred blir en av frågorna som delegaterna ska diskutera. Förra året (bilden) slöt fack och arbetsgivare fred om synen på den globala strejkrätten. Foto: ILO


 

Höjdarna inom den globala arbetsmarknaden möts i Genève nästa vecka. Hur ska länderna ställa om från krig till fred är en fråga som ska diskuteras då ILO inleder sitt stora möte.

Rekommendation 71.

Det låter byråkratiskt men handlar om hur samhällen ska ställas om från krig till fred.

– Det är en av de viktigaste frågorna i år, säger Thomas Janson, kansliråd som leder Sveriges regeringsdelegation under ILO-mötet.

Syrien, Jemen, Afghanistan.  De väpnade konflikterna i världen har blivit fler. Militärutgifterna ökar och i skuggan av krigen har en global flyktingkris uppstått.

Det spända säkerhetsläget har även sina spår på årets stora ILO-möte som inleds i Genève nästa vecka. En viktig fråga för representanterna från 187 länder blir att diskutera hur omställningen mellan krig och fred ska ske.

Ett år innan andra världskriget tog slut – 1944 – antogs rekommendation 71 som handlar om just det. Hur länder ska avmobilisera, hur arbetslivet ska ställas från krigsproduktion till fredlig produktion.

I dag är den frågan aktuell igen.

– Rekommendation 71 behöver moderniseras. ILO har en roll att stödja återuppbyggnad, sysselsättning och anständigt arbete i konfliktdrabbade länder, säger Thomas Janson.

Hur det ska gå till ska diskuteras nästa vecka.

fredkrig

FN-organet ILO handskas med frågor som rör det globala arbetslivet. Det är den enda FN–organisation där regeringar, fackföreningar, arbetsgivare fattar beslut tillsammans.

Årets stora fråga är hur de globala underleverantörskedjorna ska hanteras.

Inför kongressen har ILO har lagt fram en rapport som handlar om hur villkoren för arbetare hos underleverantörer ska stärkas.

Niklas beckman

Niklas Beckman, Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarna anser att ILO allt för mycket fokuserat på arbetarnas villkor.

– Vi tycker att man mer ska betona värdet av underleverantörskedjor. De bidrar till att skapa tillväxt och arbete. Många gånger erbjuder utländska företag i utvecklingsländer bättre villkor än vad de inhemska företag gör, säger Niklas Beckman, som representerar Svenskt Näringslivs på ILO-mötet.

– Jag tycker att ILO borde haft mer fokus på det istället för på vilka risker som finns. Man borde ha sett mer på det positiva sidorna av leverantörskedjor, fortsätter han.

oscarenerothNB150

Oscar Ernerot, LO

För svenska LO:s del blir mötet ett sätt att få upp Global deal på FN-agendan.

Global deal är statminister Stefan Löfvens stora projekt. Det handlar om att sluta en global överenskommelse som ska ge anställda i världen bättre villkor samtidigt som företag ska gynnas genom tryggare produktionsvillkor.

– Vår förhoppning är att Global deal i framtiden ska hanteras av ILO, säger Oscar Ernerot som är LO:s delegat under genèvemötet.

Facket vill att en del av dagens Sidapengar som går till ILO ska öronmärkas så att FN-organet får resurser att jobba med den globala uppgörelsen.

En het fråga de senaste ILO-mötena har handlat om den globala strejkrätten.

Det handlar om hur FN-organet ska kontrollera hur länderna lever upp till de konventioner som skrivits under.

Under 2012 uppstod en konflikt om det. Framförallt handlar det om skrivningen som skyddar rätten att organisera sig, ILO-konvention 87.

Tidigare var den vedertagna tolkningen att fackens strejkrätt skyddas i konventionen. Arbetsgivare började dock ifrågasätta den tolkningen eftersom det inte uttryckligen står något om strejkrätt.

Konflikten ledde till att den kommitté – applikationskommittén – som granskar länderna blev helt lamslagen.

Under flera år kunde inte ILO kritisera länder som bröt mot deras konventioner.  Det blev med andra ord fritt fram för länder att bryta mot överenskommelser.

Den globala strejkrätten ansågs därför hotade.

En tillfällig fredsuppgörelse slöts dock. Den är nu inne på sitt andra och sista år. I november löper uppgörelsen ut. Men mycket talar för att ”fredsavtalet” ändå förlängs. Både fack och arbetsgivare har ett intresse av att ILO agerar mot missförhållanden.

Världens fackföreningar försöker värna rätten att organisera sig.

Arbetsgivarna har ett liknande intresse och vill värna föreningsfriheten i länder där regeringar vill beskära arbetsgivarnas rätt att organisera sig.

ILO


ilologga –  Mellan den 30 maj och den 10 juni håller ILO sitt stora årliga möte i Genève, Schweiz. – 4000 personer som representerar regeringar, fack och arbetsgivare från 187 länder kommer att delta. – FN-organet ILO bildades 1919 och hanterar globala arbetsmarknadsfrågor. – Organisationen använder sig främst av konventioner och rekommendationer för att styra utvecklingen på världens arbetsmarknad. Om ett land bryter mot en konvention leder det inte till några böter, men många länder vill inte bli utpekade av FN-organet. – Organisationen leds av generaldirektör Guy Ryder. Källa: ILO