Mustafa Ölçer

Mustafa Ölçer. Privatfoto

Rätten till heltid är den viktigaste frågan för Mustafa Ölçer, terminalarbetare på Post Nord och nyvald vice ordförande för Sekoklubben Rosersberg/Veddesta i Stockholm.

– Största delen av dagpersonalen och hela 80-85 procent av dem som jobbar natt är deltidare, berättar Mustafa Ölçer.

Arbetarna på brevterminalen Rosersberg och paketterminalen Veddesta gick nyligen ihop och bildade en gemensam klubb, som nu har totalt drygt 470 medlemmar. Själv jobbar Mustafa Ölçer på Veddesta, där cirka hälften är med i facket.

Därför är det väldigt viktigt att få så många som möjligt att gå med i facket, konstaterar han. Det är avgörande både för arbetsvillkoren och för att ha en lön som man kan leva på, menar han.

– Vi har lyckats värva tretton nya medlemmar under senaste veckan, som varit vår värvarvecka.

Själv gick han med i facket första dagen på jobbet när han började på Paket på Tomteboda 1984. Mustafa Ölçer är kurd från Turkiet. Han var bara 17 år när han flydde till Sverige strax efter militärkuppen 1980.

Lönen är också en mycket viktig del av det fackliga arbetet eftersom terminalarbetarna har en ingångslön på cirka 21 000 kronor och de flesta slutar med en lön under 25 000 kronor.

– Men vi kan inte rå över lönenivåerna så mycket eftersom det avgörs centralt. Däremot är det inte ovanligt att arbetsgivaren inte vill höja lönen för dem som varit borta mycket, exempelvis sjuka. Det kan inte facket gå med på.

Har du någon förebild inom den svenska arbetarrörelsen?
– Jag saknar Olof Palme. Hans enastående talarkonst i partiledardebatterna och hans glöd. Han var en sann internationalist som jag såg upp till redan i Kurdistan. Sverige blev aldrig sig likt igen efter mordet.