G÷TEBORG 2015-12-22 V‰rldens stˆrsta containerfartyg MSC Maya i Gˆteborgs Hamn p sin jungfrutur under tisdagen. Foto: Adam Ihse / TT / Kod 9200

Foto: Adam Ihse/TT

Transport har slutit ett nytt avtal för stuveriarbetarna i landets hamnar. Hotet om stridsåtgärder är nedlagt sedan arbetsgivarna gått med på bland annat löneökningar med 641 kronor i månaden.

I förra veckan varslade Transport om stridsåtgärder för de nära 3 000 hamnarbetarna. I ett första skede skulle bland annat övertid stoppas, liksom inhyrning av personal och nyanställningar.

Men efter medling kom förbundet överens med motparten Sveriges Hamnar om ett avtal på 13 månader som ger 2,28 procent. Centrala och lokala tillägg, till exempel OB och förskjuten arbetstid, höjs med samma procentsats.

Ett viktigt fackligt krav var ökad trygghet i anställningarna. Extraarbetare, så kallade blixtare, blir nu garanterade fler timmar när de rings in. Den kortaste anställningen blir 4 timmar.
– Vi är nöjda med resultatet. Vi har tagit ett första steg i rätt riktning när det gäller blixarnas situation, säger Peter Winsten, ombudsman Transport.

Parterna ska nu sätta sig i en arbetsgrupp och utreda blixtarnas villkor. Transport vill att den kortaste anställningstiden ska vara 8 timmar. Men extraarbetarna möter fler problem än korta arbetspass.
– Ja, det gäller hela anställningstryggheten. De har stora problem med sjuklön, arbetsskador och rehabilitering. Vi har exempel på när blixtare fått arbetsskador och slängts ut i kylan.

Avtalet gäller från den 1 april till den 30 april nästa år.

LÄS OCKSÅ

Transport varslar om strejk

Strandade förhandlingar för Transport