STOCKHOLM 20150206 Jourhavande pr‰st i Stockholm. De anonyma stˆdtj‰nsterna belastas allt hÂrdare. Nu larmar de om att det behˆvs mer resurser. Foto: Christine Olsson / TT / Kod 10430

Foto: Christine Olsson/TT

I genomsnitt 550 kronor mer i plånboken får de kommunalare som arbetar inom Svenska Kyrkan. Kommunal har slutit ett nytt löneavtal som ligger på 2,2 procent. Även Vision har skrivit under ett avtal på samma nivå.

Lägstlönen i Kommunals avtal höjs med samma procentsats och blir 20 036 kronor. De drygt 8 000 som berörs av avtalet får inga villkorsförändringar.

– Men vi har jobbat om hela avtalet, så att det blir tydligare och lättare att följa när det är dags för utvecklingssamtal och lönesamtal. Tidigare har reglerna varit otydliga, säger ombudsman Peter Larsson, till Kommunalarbetaren.

De anställda ska ha två samtal med sin närmaste chef per år. Lönesamtalet ska vara bakåtblickande, medan utvecklingssamtalet framåtblickande. Syftet med samtalen är att göra varje anställd mer inblandad i lönesättningen.

Även tjänstemannaförbundet Vision har tecknat avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation på samma nivå.

– Det här är ett bra avtal som tydligt reglerar vad som förväntas av arbetsgivare, lönesättande chefer samt anställda, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, i ett pressmeddelande.

En undersökning bland Visions 4 600 medlemmar på området visade att bara en enda av tio tycke sig kunna påverka lönen genom en bättre arbetsinsats.

– Lön är arbetsgivarens viktigaste verktyg för att motivera goda arbetsresultat. Det finns ett stort engagemang bland kyrkans medarbetare som arbetsgivarna bör ta till vara, säger Veronica Magnusson också i pressmeddelandet.