Under kongressens andra dag valde Fackförbundet ST en ny styrelse.
Britta Lejon omvaldes helt enligt planerna som ordförande.

Till vice ordförande utsågs Peter Lennartsson, Luftfartsverket och till andre vice ordförande utsågs Tom Johnson, Polisen.
Ordinarie styrelseledamöter;
Annika Aronsson, Linnéuniversitetet
Åsa Hole, Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Linda Englund, Skatteverket
Mikael Sandberg, Arbetsförmedlingen
Per Sunneborn, Kriminalvården
Per-Åke Alenius, PostNord
Sanna Norblad, Migrationsverket
Thomas Åding, Försäkringskassan
Tobias Bjerman, Statens Institutionsstyrelse