STOCKHOLM 2015-08-17 Britta Lejon, ordfˆrande fˆr fackfˆreningen ST Foto: Daniella Backlund / SvD / TT / kod 30585 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro **

Britta Lejon. Foto: Daniella Backlund/TT

Regeringen kan med ”ett enda klubbslag” slopa visstidsanställningar inom staten. Gör det, löd uppmaningen från ST:s ordförande Britta Lejon till statsminister Stefan Löfven som var på plats på fackförbundets första kongressdag.

Höjningen av taket i arbetslöshetsförsäkringen fick beröm av ST:s ordförande Britta Lejon när hon inledningstalade vid fackförbundets kongress under tisdagen.

– Ett stort tack för den kostsamma för förbättringen av a-kassan som ni genomförde förra året. Många av ST:s arbetslösa har visserligen inte någon glädje av förändringarna. Ersättningen är fortfarande låg, men det är ändå oerhört betydelsefullt, sade hon med adress Stefan Löfven som var på plats i kongressalen i Nacka.

Han fick också beröm för att den bortre parentesen i sjukförsäkringen har tagits bort.

– Tack för att ni lyssnade på oss och inrättar beredskapsjobb för nyanlända. Men vi behöver tio gånger fler än de 5 000 du utlovade. Vi ser det här som en start.

Men när Britta Lejon väl hade regeringschefen på plats påpekade hon också att han inte borde driva på för att utlokalisera statliga myndigheter. Det är kostsamt och ineffektivt.

– Lägg inte pengar på flyttlass. Använd resurserna för att förbättra verksamheterna i stället.

ST-ordföranden bad också statsministern att skrota den kritiserade medfinansieringen av sjukförsäkringen.

– Det som kommer att hända är att Sverige stänger långtidssjukskrivna helt utanför arbetsmarknaden. Redan i dag försöker arbetsgivarna bli av med dem. Släng förslaget i papperskorgen.

Men första punkt på den att-göra-lista som Britta Lejon skickade med handlade om anställningsvillkor för statligt anställda.

– Det är faktiskt så att många av våra medlemmar inte ens har fasta jobb. Otryggheten på svensk arbetsmarknad är stor, i staten är den störst. Det får vara slut med missbruket av visstidsanställningar.

ST kräver att den nionde paragrafen i anställningsordningen som tillåter den typen av anställningar i staten tas bort.

– Det finns ingen anledning att statligt anställda år in och år saknar en fast anställning. Vi har haft medlemmar som jobbat i 20 år utan det. Det krävs inget riksdagsbeslut. Ni kan på ett regeringssammanträde i ett enda klubbslag öka anställningstryggheten för era egna anställda, förklarade Britta Lejon.

Något löfte på den punkten levererade emellertid inte Stefan Löfven.

LÄS OCKSÅ

ST skärper tonen på kongress