Svensk Handel har kommit överens med Sveriges Farmaceuter om nytt kollektivavtal för farmaceuter. Avtalet är ettårigt och gäller för perioden den 1 maj 2016 till och med den 30 april 2017. 

Löneavtalet är liksom tidigare år sifferlöst och löneökningen bestäms lokalt. Avsättning till delpension (flexpension) görs med 0,2 procent.