Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

United Nations security personnel, left and Turkish armed forces officers, right, attend a flag raising ceremony, marking the opening of business at the World Humanitarian Summit, in Istanbul, Saturday, May 21, 2016. World leaders and representatives of humanitarian organisations from across the globe converge in Istanbul on May 23-24, 2016 for the first World Humanitarian Summit, focused on how to reform a system many judge broken. (AP Photo/Lefteris Pitarakis)

FN:s humanitära toppmöte inleddes i Istanbul i dag. Foto: Lefteris Pitarakis/AP-TT

Hur ska vi stoppa katastrofer och konflikter? Den frågan ska världens ledare diskutera i Istanbul där FN i dag inleder sitt första humanitära toppmöte. Men den som hoppas på stora förändringar riskerar att bli besviken.

– Vi förväntar oss mindre byråkrati.

Strax innan toppmötet inleddes i dag sa Kerem Kinik, ordförande för den turkiska Röda halvmånen, att han hoppades att toppmötet leder till att mötet ska leda till att det blir lättare för lokala och icke statliga hjälporganisationer.

Det ska ske genom att kapa byråkratin inom det humanitära systemet.

125 länder har deklarerat att deras ledare eller regeringsrepresentanter ska delat i mötet vars mål är att:

• Återuppliva ett engagemang för  humanitära principer.
• Ska få igång ett arbete för att konkreta åtgärder för att förhindra katastrofer och konflikter.
• Utbyta erfarenheter om hur man kan lindra humanitära kriser.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon säger att mötet är en chans för världen att visa att vi inte tillåter att humaniteten i världen eroderar. Det lär dock bli svårt att leva upp till de ambitionerna.

Innan mötet deklarerade Läkare utan gränser att de inte kommer att närvara.

De anser att mötet handlar för mycket om pengar till bistånd och för lite om orsakerna – de konflikter som gett upphov till dagens humanitära kris.

I dag finns det kring 60 miljoner flyktingar i världen.

Att mötet hålls i Istanbul är ingen tillfällighet. Turkiet har tagit emot 2,7 miljoner av de drygt 4,8 miljoner flyktingar som flytt från Syrien.

Den enda ledaren från de mäktiga G7-länderna som deltar är Angela Merkel från Tyskland, inte heller Ryssland ledare Vladimir Putin kommer att delta.

Det var för två år sedan som FN:s generalsekreterare utlyste mötet mot bakgrund av att det är 25 år sedan det nuvarande humanitära systemet skapades av generalförsamlingen genom resolution 46/182.

Flera allvarliga konflikterna i världen har gjort att de humanitära kriserna blivit allt fler och det finansiella underskottet till FN:s humanitära insatser allt större.