Arbetet Global

Få fackliga utrikesnyheter, reportage och fördjupning med Arbetet Global med Erik Larsson och Linda Flood

Arbetet har frågat fackliga ledare i Norge och Sverige hur de ser på möjligheterna till samgående med en eller flera av de andra centralorganisationerna.

Skärmavbild 2016-05-19 kl. 09.25.19Gerd Kristiansen, ordförande i LO Norge:
– Vi har ett gott samarbete med de övriga huvudorga-nisationerna, både internationellt och nationellt. Den blågrå regeringen i Norge har fört oss närmare i frågor som är viktiga för arbetslivet. I februari gick vi tillsammans ut i tidernas största politiska strejk i protest mot ändringar i Arbetsmiljölagen. Men just nu pågår det inga processer i riktning mot en sammanslagning mellan LO och de andra huvudorganisationerna.

Skärmavbild 2016-05-19 kl. 09.25.24Jorunn Berland, ordförande för Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS, i Norge:
– Det förs i dag ingen diskussion om sammanslagning. Alla fyra huvudorganisationer har sin profil och sin särart och de representerar i huvudsak olika grupper av anställda. Jag tror det är positivt att arbetstagarna har valmöjligheter och kan finna den fackförening som passar den enskilde bäst.
– Självklart följer vi med stort intresse det som sker i de andra nordiska länderna, men för YS del är det inte aktuellt att följa i vår systerorganisation FTF:s fotspår och inleda fusionssamtal med LO. Även om vi i hög grad representerar samma yrkesgrupper så är YS partipolitiskt oavhängig medan LO har en klar politisk profil. Vi har också en annan kultur och struktur. Därmed tror jag att den norska organisationskartan kommer att se ut som den gör under överskådlig framtid.

Skärmavbild 2016-05-19 kl. 09.25.30Eva Nordmark, ordförande för TCO, Sverige:
– Någon diskussion om samgående är inte aktuell för oss. Vi är dessutom partipolitiskt fristående och skulle inte kunna gå samman med en centralorganisation som är bunden till ett parti. Det som sker i våra nordiska grannländer är däremot anpassat till den verklighet de fackliga organisationerna befinner sig i med bland annat minskat medlemsantal. TCO växer för femte året i rad. Organisationsgraden i Sverige är stabil och partsmodellen med 90 procent kollektivavtalstäckningsgrad står mycket stark.

Skärmavbild 2016-05-19 kl. 09.25.35Ingela Edlund, andre vice ordförande för LO i Sverige:
– Frågan är inte aktuell i Sverige. Vi har redan ett bra samarbete mellan de tre centralorganisationerna i en rad frågor, bland annat på det internationella området.

 

LÄS OCKSÅ

Facken som vill bli färre

LO-basens första seger: flyktingavtal

Bengt Rolfer