STOCKHOLM 20141114 Civilminister Ardalan Shekarabi (S) ‰r ansvarig fˆr den nya lagen om upphandling Foto: Fanni Olin Dahl / TT / kod: 11375

Civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Ingen ska vinna en offentlig upphandling genom att ge sina anställda låga löner och dåliga arbetsvillkor. Regeringen lägger i dag fram lagförslag om att upphandlande myndigheter ska ställa upp villkor på lön, semester och arbetstid i nivå med centrala kollektivavtal.

LÄS OCKSÅ Kommunal besvikna på förslag om upphandling

Regeringen fattar beslut om en lagrådsremiss i dag, torsdag, men civilminister Ardalan Shekarabi och statsminister Stefan Löfven presenterar huvuddragen i förslaget på Dagens Nyheters debattsida.

I flera år har Arbetet och andra massmedia rapporterat om hur löner och arbetsvillkor pressas nedåt när kommuner och landsting upphandlar färdtjänst, busstrafik och andra tjänster. När Skatteverket nyligen kontrollerade städbranschen fann man löner på elva kronor i timmen.

Det är helt oacceptabelt att offentliga upphandlingar bidrar till lönedumpning på den svenska arbetsmarknaden, anser regeringen. Därför kommer regeringen att föreslå att myndigheterna i upphandlingar  ska ställa upp villkor vad gäller lön, semester och arbetstid, ”om det är behövligt”. Därutöver får de ställa upp villkor om försäkringar, pensioner och andra förmåner för de anställda.

De villkor som leverantörerna minst ska uppfylla är lön, arbetstid och liknande i nivå med centrala kollektivavtal. Innan de obligatoriska villkoren bestäms ska fack och arbetsgivare få möjlighet att lämna uppgifter om villkoren.

Leverantörer som bryter mot miljöregler och arbetsrättsliga regler ska uteslutas, enligt de nya bestämmelserna, som föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Reglerna om krav på villkor enligt kollektivavtal har arbetats fram parallellt med att hela upphandlingslagstiftningen görs om och tre EU-direktiv arbetas in i svensk lag.

Målet är att myndigheterna ska kunna använda offentlig upphandling för att gynna utveckling och innovationer i näringslivet. Att låsa företagen genom noga specificerade beställningar hämmar utvecklingen av nya produkter och tjänster, enligt regeringen, som påminner om hur det offentliga och det privata tidigare har gått samman och fått fram ny teknik som senare blivit stora exportvaror.

LÄS OCKSÅ

Het riksdagsdebatt om upphandlingar

Ny rea på färdtjänstförare