20090617 - En hˆg med papper p ett skrivbord Foto Kerstin Carlsson / SCANPIX / Kod 10330

Foto: Kerstin Carlsson/TT

Kommunal är besviket över regeringens förslag om krav på de anställdas villkor vid upphandling. Medan lönerna ska följa kollektivavtal behöver leverantörerna inte betala tjänstepension och försäkringar. Därmed behåller företag som saknar kollektivavtal sitt övertag.

Efter år av utredande presenterar regeringen i dag ett förslag till ny lagstiftning om offentlig upphandling. Myndigheter som upphandlar ska kräva att leverantörerna ger sina anställda lön, arbetstid och semester i nivå med det centrala kollektivavtalet i branschen.

– Däremot behöver leverantörerna inte ge sina anställda tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal, säger Kommunals jurist Oskar Taxén.

– Avsaknaden av tjänstepension och försäkringar är en av de viktigaste konkurrensfördelarna för företag som saknar kollektivavtal. Den fördelen kommer de kunna ha kvar.

Därmed kommer regeringen inte att uppnå syftet att företag som är bundna av kollektivavtal ska få konkurrera på lika villkor. Oskar Taxen jämför med det utkast till lagrådsremiss som regeringen skickade ut på remiss i vintras: Där ställdes krav på att leverantörerna i offentliga upphandlingar skulle ge sina anställda både lön, arbetstid, semester, pension och försäkringar på den nivå som följer av kollektivavtal. Av någon anledning har regeringen nu backat.

Företag som är bundna av kollektivavtal måste betala avgifter motsvarande minst 4,5 procent av lönen till den anställdes tjänstepension. Till det kommer premier för tjänstegrupplivförsäkring, avtalsgruppsjukförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, avgångsbidragsförsäkring och föräldrapenningtillägg.

Enligt regeringens förslag ska de myndigheter som vill kunna kräva även försäkringar och pension för de anställda. Men det blir alltså inte obligatoriskt, utan upp till den upphandlande myndigheten.

– Det har varit lagligt att kräva löner och andra villkor enligt kollektivavtal redan tidigare, påpekar Oskar Taxén. Men kommunerna har inte vetat hur de ska göra för att ställa de kraven när de upphandlar. Vi skulle ha behövt en gemensam ordning för detta som omfattar alla. Risken är nu att allt blir vid det gamla.

Regeringen har i sin retorik framställt sig som den svenska modellens försvarare. Oskar Taxén anser inte att dagens förslag lever upp till de anspråken.

– Det här är ett förslag mot social dumpning. Men inte ett förslag som värnar den svenska modellen.

LÄS OCKSÅ

Schysta villkor ska gälla vid upphandling

Het riksdagsdebatt om upphandlingar

Ny rea på färdtjänstförare